Ingår i temat
Fånga bildningen
Läs senare

Xiaohui Guo, Kina: Social kompetens viktigt för bildning

15 maj 2017
Foto: Johannes Frandsen

Vad är bildning för dig?

– Jag likställer begreppet bildning med det kinesiska ordet för utbildning (Jiao Yu) som är en sammansättning av två betydelser. Den ena är att skaffa sig kunskap från böcker och den andra är att lära människor att skapa en god personlighet. Det finns ett uttryck på kinesiska som går ”huo dao lao xue dao lao”, vilket betyder att människor behöver fortsätta lära sig från födseln till döden. Vi tar emot kunskap och vi ger vidare kunskap till andra. Det är som en cirkel.

Vad menar du med god personlighet?

– Mycket av hur vi lär oss agera i olika sociala sammanhang härstammar från konfucianismen. Man ska vara trevlig och hjälpsam.

Vad är det viktigaste för att räknas som bildad?

– Förutom kunskapsnivån är det viktigt att personen har hög social kompetens och kan hjälpa många olika typer av personligheter. Hur väl du kommunicerar och kan lyssna på andra är också viktiga egenskaper.

Hur har bildning förändrats sedan du var barn?

– Skolan har förändrats från enbart kunskap till bildning. Den statliga skolan i Kina ligger fortfarande efter men även där sker långsamt en förändring. Man har insett att systemet med att bara memorera fakta och inte lägga tid på personlig utveckling inte fungerar i ett modernt samhälle.

Hur tänker du på bildning i din roll som lärare?

– Jag har studerat utbildningspsykologi för att, förutom att ge eleverna kunskap, visa dem hur de kan använda den och hjälpa dem i deras personlighetsutveckling.

Ser du dig själv som en bildad person?

– Nej det gör jag inte. Jag har fortfarande mycket att lära, både som person och som lärare, exempelvis när det gäller att förbättra min kommunikation med familj och vänner. Jag behöver praktisera den kunskap jag lärt mig mycket mer.

Finns det en litterär kanon att följa för att anses som bildad i Kina?

– Vi har inte som många länder i väst en lista över böcker som man måste ha läst. Hur du tolkar en berättelse har betydelse för om du ses som bildad eller inte. Det kräver inte bara kunskap utan även erfarenheter från livet.

Namn: Xiaohui Guo.

Ålder: 33 år.

Gör: Lärare i mandarin på Beijing World Youth Academy för elever 12 till 16 år.

Bor: Beijing.

Senast lästa bok: Growth Ring av Liang Xiaosheng.

Motto: Du skördar vad du sår.

Alla artiklar i temat Fånga bildningen (12)

ur Lärarförbundets Magasin