Läs senare

Vuxna för vidare sina fördomar till barnen

Alla verksamheter kan certifiera sig hos RFSL, men kanske är det särskilt viktigt för skolor.
– Många hbtq-personer far illa i skolan, då måste vuxna där vara kunniga, säger utbildaren Sophie Gunnarsson.

24 sep 2015

Barn och ungdomar som är homosexuella, bisexuella, transpersoner eller på något annat sätt avviker från könsnormerna löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa än andra, visade en studie från dåvarande Ungdomsstyrelsen 2010.

En orsak är att stora delar av samhället saknar kunskap om unga hbtq-personers behov. Eftersom barn och unga tillbringar så mycket tid i skolan så är skolan en nyckelarena. Därför har  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) gett ut ett  material, Öppna skolan, som vänder  sig till skolpersonal.

Även RFSL:s skolcertifiering riktar sig till de vuxna inom skolan.

– Vi vuxna för över våra föreställningar om världen på barn. Barn kan vara elaka, men även det kommer ursprungligen från vuxna, säger Sophie Gunnarsson.

Under RFSL:s certifieringsprocess utbildas all personal i fyra steg. De  första två stegen är lika för alla verksamheter, medan steg tre och fyra utgår från skolans speciella villkor. Processen tar i genomsnitt sex–åtta månader. Certifikatet gäller i tre år och kan där- efter förnyas. 

– Den långsiktiga processen upprepar, förankrar och fördjupar kunskapen. Och certifikatet signalerar till föräldrar och barn, och till dem som söker sig till skolan som arbetsplats, att ”här har vi utbildat oss i detta”.

RFSL:s utbildare kan vara folkhälsovetare eller sexologer eller, särskilt inom den certifiering som vänder sig till skolorna, lärare.

– Men det är lika relevant att ha fått sina kunskaper genom livserfarenhet som genom en universitetsutbildning. Det viktiga med vår verksamhet är att den är feministisk, normkritisk och genusmedveten, säger Sophie Gunnarsson.

ur Lärarförbundets Magasin