Ingår i temat
Andra chansen
Läs senare

»Vuxna elever saknar stöd«

Andra chansenKatarina Jakobsson är SO-lärare och arbetar som vuxenlärare sedan 2012.

01 maj 2019
Foto: Per Groth

Hur fungerar stödinsatserna inom vuxenutbildningen?

– Tyvärr fungerar det inte bra. Det är ett stort problem eftersom vi har mån­ga elever med många olika svårigheter som psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som skulle behöva stöd, men vi saknar stödfunktionerna.

Varför tror du att det brister?

– Dels står det inget i lagen om elevhälsa i vuxenutbildningen. Dels har inte skolledningarna hängt med i utvecklingen i hur stort behovet är. Kompetensen saknas och trots att det står om individanpassning i skollagen finns det inte tillräckligt med förutsättningar för det. De senaste åren har man lagt stort fokus på att få ut eleverna snabbt på arbetsmarknaden. Samhället visar väldigt liten förståelse för att lärande måsta få ta tid och att en del elever ­behöver mer tid.

Katarina Jakobsson

Lärarkategori: Högstadielärare i SO med specialpedagogisk kompetens, arbetar som vuxenlärare sedan 2012.

Arbetsplats: Kompetenscenter Köping

Bostadsort: Ramnäs

År i yrket: 13, (6 år inom grundskolan och 7 år inom vuxenutbildningen)

Ålder: 49

Vad händer med eleverna som inte får stöd?

– De skrivs istället ut för att få den hjälp de behöver. En del elever förlorar sitt studiestöd från CSN när de inte lyckas klara betyg i kursen, och det här kanske var elevens sista chans att skaffa sig grunderna för en utbildning. Jag har sett många fall där det blir så.

Vad skulle behöva ändras?

– Det skulle först och främst behöva stå i lagen att vuxenutbildningen ska ha en elevhälsa. Då skulle kommunerna bli tvungna att arbeta med frågan på ett annat sätt. I rektorsutbildningarna borde det också finnas ännu mer inslag av specialpedagogik. Det måste skapas en kontinuitet kring organiserandet av stöd.

Hur ser stödet ut där du jobbar?

– Vi har en stödgrupp som består av en lärare från varje arbetslag, biträdande rektorer, en studievägledare och jag som är lärare med specialpedagogisk kompetens. Vi kallar till möten där vi diskuterar nya elevärenden och stöd­insatser.

Vad har ni gjort mer konkret?

– Vi har jobbat väldigt mycket med nya rutiner hos oss, men det tar tid. Vi kartlägger våra elever enligt en lång checklista som vi har hittat på Skolkompassen.se och om­arbetat för att passa oss. Alla lärare och rektorer har också deltagit i en SPSM-utbildning om neuro­psyk­iatriska funktionsnedsättn­ingar (Specialpedagogiska skol­myndigheten) som har varit jättebra och lett till att vi pratar mer om frågorna nu och vi har ett mer gemensamt yrkesspråk.

Har du några tips till andra lärare?

– Kartlägg vilka stödbehoven är och skapa stödinsatser på gruppnivå. Hjälps åt via rullande scheman så att ingen behöver dra hela lasset själv. De flesta av våra elever som behöver stöd har svårt med att läsa och skriva. Vi har hittat ett digitalt program, ­Trädet webb, som vi har lärt oss och startat grupper i.

Alla artiklar i temat Andra chansen (14)

ur Lärarförbundets Magasin