Läs senare

Verktyg för att bekämpa seglivade myter om skolan

22 sep 2017

Moderna myter om lärande och utbildning

Pedro de Bruyckere, Paul A Kirschner, Casper D Hulshof

Studentlitteratur

Tror du att människor har olika lärstilar, att unga människor inte längre läser och att pojkar tjänar på att i större utsträckning ha manliga lärare? Då kan det vara läge att skaffa boken Moderna myter om lärande och utbildning skriven av tre forskare i Nederländerna och Belgien och baserad på ett stort antal internationella forskningsstudier inom pedagogik och psykologi.

Författarnas ambition är att synliggöra moderna, seglivade myter och ge verktyg för att bekämpa dem. Myterna täcker ett vitt fält: lärande, hjärnan, digital teknik i skolan och myter bland beslutsfattare om sådant som stora kontra små skolor eller klasser. Allt som allt 35 myter som var och en presenteras på några koncisa, lättillgängliga sidor, och stundom med en humoristisk ton.

Författarna presenterar boken som ”varken progressiv eller konservativ, den försöker bara tillrättalägga ett antal påståenden och presentera fakta på sätt som gör att de som är involverade i undervisning och utbildning kan förstå och använda sig av dem”. I det svenska förordet påpekas att författarnas kunskapsanspråk är att slå hål på myterna genom att visa på evidensbaserade forskningsresultat från omfattande och statistiskt grundade forskningsstudier.

Det är ett perspektiv som förvisso rymmer sina begränsningar, men ändå lyckas författarna säga intressanta saker om så komplexa ämnen som problembaserad undervisning och klasstorlekens inverkan på elevers lärande och lärstilar. Om det exempelvis enligt författarna är en myt att människor har olika lärstilar innebär inte det att alla elever är likadana och ska undervisas på samma sätt. De konstaterar att en bra lärare vet hur man ska ”arbeta med elevens starka sidor och kompensera för de dåliga”.

Sympatiskt nog erkänner författarna själva att de trott på vissa av myterna tidigare, och dessutom spridit dem vidare till sina studenter. Alla myter i boken presenteras heller inte som helt otvetydiga utan som föremål för en diskussion – som i vissa fall skulle kräva mer utrymme än det som ges. Ändå bjuder författarna på infallsvinklar som utmanar och stimulerar läsarens egna tankar och föreställningar kring många aktuella frågor.

ur Lärarförbundets Magasin