Ingår i temat
Kroppen
Läs senare

Var femte elev inte med på idrotten

KroppenElever som inte har med sig ombyte får inte vara med på lektionen i idrott och hälsa. På vissa skolor är det en regel som gör att elever blir sittande på bänken under lektionerna. Sammantaget är var femte elev av olika skäl inte med i undervisningen.

av Karin Södergren
01 feb 2019
01 feb 2019
Illustration: Colourbox

Det framgår av Skolinspektionens senaste granskning av ämnet idrott och hälsa som presenterades i somras. Den omfattar 6 996 elever i årskurs 7–9 och 211 lärare på 100 slumpvis utvalda skolor.

Undervisningen är till stor del anpassad för att passa elever som redan idrottar på fritiden. Bollspel och bollekar får stor plats. Tävlingsmoment är vanliga och fokus ligger på att vinna. Eftersom spelplanen ofta är stor och deltagarna många blir elevernas olika fysiska förutsättningar tydliga. Det gör att vissa elever drar sig undan och känner obehag.

Granskningen visar också att kunskapsområdet hälsa och livsstil ges för lite utrymme, även friluftsliv och utevistelse. Däremot har tidigare eftersatta områden som dans, rörelse till musik och orientering fått ökad plats.

De besökta lektionerna var överlag välstrukturerade och tidseffektiva med ett tydligt ledarskap och studiero.

Alla artiklar i temat Kroppen (16)

ur Lärarförbundets Magasin