Läs senare

Väderprognos för Sollentunas lärare: Tilltagande molnighet

Gratis. Lätta att använda. Tillgängliga jämt. Det finns flera skäl till att molntjänster är intressanta för skolor och förskolor. Men hur står det egentligen till med säkerheten och elevernas integritet?

18 Sep 2012
Väderprognos för Sollentunas lärare: Tilltagande molnighet
Cecilia Johansson arbetar som lärare i svenska och SO på 20 procent och går en forskarutbildning på 80 procent. Bild: Moa Karlberg

Persiennerna är nedfällda och ett fönster står på glänt, men det tycks inte göra någon skillnad för arbetsrummet är varmt i alla fall. Flera skrivbord trängs under högar med papper och rader av pärmar. Cecilia Johanssons skrivbordsstol knirrar när hon lutar sig tillbaka med plastmuggen kaffe. Hon tar en klunk, berättar sedan hur och när hon använder Google Apps for Education som infördes för alla lärare i Sollentuna kommun cirka två år tidigare. Hon är nog inte den som är mest insatt, säger hon, men räknar likafullt upp flera funktioner som hon använder i arbetet med eleverna på Helenelundsskolan. Det är docs, skrivprogrammet som kommer att ersätta word så småningom. I docs kan hon dela dokument med elever, följa deras ändringar eller föra in kommentarer. Eller dela texter inför möten och planeringar med kollegor för den delen. Hon använder kalendern i viss mån, sites där man kan bygga webbsidor, enkätfunktionen och mejlen.

Google Apps for Education är en gratis molntjänst som fungerar som en slags lärplattform. I och med att det är en molntjänst kan man enkelt logga in från olika platser så länge man är uppkopplad. Systemet är rätt enkelt att använda, tycker Cecilia Johansson.

Hon klickar runt för att visa exempel på hur de har arbetat. Niorna har bloggat om andra världskriget på sites, där varje elev skapade en fiktiv person och skrev tre dagboksinlägg.

– Sites är rätt användarvänligt och lätt att lägga upp användarnamn på. Det finns inte så mycket att välja på och inte så många funktioner, men de som finns är tydliga.

Hon har framgångsrikt bloggat med elever tidigare och bland annat vunnit tävlingen Webbstjärnan. Själv kan hon se många vinster med bloggandet och även eleverna är ofta positiva. Hon visar en enkät hon nyligen skapade i Google Apps för att låta niorna utvärdera arbetet med bloggen. Svaren sammanställs automatiskt och hon kan välja olika slags diagram för att presentera resultatet. Men de fina diagrammen dyker inte upp på skärmen för sidan står och tuggar. Den tar lång tid på sig att ladda och Cecilia Johansson blir lite generad.

– Nu är det jättesegt! Det brukar inte ta riktigt så här lång tid.

En molntjänst kräver att alla användare är uppkopplade, vilket innebär ett stort tryck på nätverket. Det kämpade man mycket med i början och fick rätta till under gång, berättar hon.

För kommunen i stort finns flera fördelar. Med Google Apps slipper man bland annat stora kostnader för fillagring. Google bjuder på serverutrymme och e-postkonton, samt på alla övriga funktioner. Det betyder miljoner sparade kronor för kommunen som har rullat ut satsningen till alla skolor och förskolor. Är det perfekt? Eller suspekt?

– Man brukar säga att när något är gratis är det du som är varan och Google är väl inget undantag. Det är en kommersiell aktör som vill komma åt så många unga som möjligt, annars vore man naiv om man inte trodde det. Men jag vet inte riktigt vad de säljer.

Visst kan det vara problematiskt att använda vissa stora aktörers tjänster i skolan, tycker Cecilia Johansson. Själv har hon till exempel valt bort Facebook i undervisningen, eftersom hon anser att skolan inte kan kräva att elever skapar konton där.

När det kommer till säkerheten och elevernas integritet vet Cecilia Johansson inte riktigt vad Google Apps innebär. Hon sparar inte elevärenden eller tar frånvaro där, men det är klart att känslig information ibland kan finnas med i mejl från till exempel föräldrar. Ändå är det här ingen fråga lärarna diskuterar särskilt, utan fokus ligger på andra saker.

– Vi är rädda för det mer påtagliga, som kränkningar och nätmobbning.

På det hela taget är hon positiv till Google Apps och rekommenderar det till kollegor. Systemet underlättar många moment och kostar inget extra. Och vad är alternativet? Ett knöligt och dyrt system?

En som däremot tydligt har formulerat kritiska frågor kring elevers integritet i Google Apps är politikern Anna Vikström (S), andra vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Hon har forskat i medicinsk informatik och tycker att det är problematiskt att ingen riktigt vet vilken information som finns i Google Apps. Samtidigt konstaterar hon att det standardiserade användaravtalet med Google gör att kommunen inte lever upp till kraven i personuppgiftslagen (PUL). Datainspektionen har kritiserat andra kommuner som använt molntjänster. Man vet till exempel inte vilka underleverantörer Google använder eller var servrarna finns där informationen lagras.Bild: Moa Karlberg

– Jag som politiker vill inte medverka till att känsliga handlingar riskerar att spridas till okända aktörer runt om i världen. För det är precis det som görs.

Anna Vikström har själv ett konto på Google och använder deras mejl privat, men hon tycker inte att det går att jämföra privat användning med professionell. Vidare tycker hon att myndigheter har ett stort ansvar för den information som samlas in, särskilt när det rör barn.

– Vi talar om elever som hamnar i system där känsliga frågor om deras hälsa, prestationer och relationer hanteras. Vi står inför en ny situation där man kan övervaka en människas hela liv. Man ska gå efter försiktighetsprincipen som myndighet och det gör inte Sollentuna.

Hon tycker att det är högst osannolikt att lärare inte har känslig information i sina mejl, och frågar sig vilken annan information som finns i Google Apps.

– Jag har läst många handlingar under mina år som politiker i barn- och ungdomsnämnden. Jag vet att det förekommer känsliga uppgifter om elever.

Därför efterlyser hon skarpa riktlinjer för vilken information lärare inte får ha i systemet, samt en IT-miljö som gör det möjligt för lärarna att leva upp till riktlinjerna. Hon vill också att man gör en revision och gallrar bort känsliga uppgifter.

– Jag tycker man kan använda Google Apps om man inte hanterar personuppgifter och man ska naturligtvis följa PUL. Att bara ha egna lokala riktlinjer räcker inte.

Frågan om integritet och säkerhet i skolans IT-system har varit på tapeten en tid nu och nämnden gjorde under förra hösten olika undersökningar. Ärendet redovisades i början av sommaren. Då kvarstod flera frågor. Bland annat den om PUL. Ett förslag är att försöka ändra avtalet med Google så att de förbinder sig att följa upp att PUL följs. Men Anna Vikström är skeptisk till förslaget.

– Jag tycker det är naivt att tro att man ska kunna sluta ett avtal med Google som strider mot deras affärsidé. Och det är direkt felaktigt att låta Google följa upp att PUL följs, deras underleverantörer kanske till och
med finns utanför EU där PUL inte ens gäller!

Beslutet att införa Google Apps i Sollentunas skolor och förskolor fattades inte av politikerna utan av skolchefen och förvaltningschefen. En som sedan arbetade med införandet var IKT-utvecklaren Andreas Cassne på Sollentuna barn- och utbildningsförvaltning. Han håller med om att PUL innebär ett problem. Däremot håller han inte med om att Google Apps på något sätt innebär risker för elevernas informationssäkerhet om användarna bara följer de regler som finns.

– Google Apps är inte osäkrare än något annat system som skolorna i Sollentuna har tillgång till i dagsläget. Jag litar på att Google uppfyller sin del av avtalet och tror inte att det finns någon risk för att data säljs vidare till tredje part.

Han betonar i stället att det är hur man hanterar information och handlingar som är det viktiga. Att spara dokument i en pärm eller på usb-minne behöver inte vara säkrare än att spara det i molnet, resonerar han. Kanske kommer de på sikt att införa något som liknar sjukvårdens journalsystem.

– Det finns alltid en risk att användaren behandlar information på ett sätt som strider mot regelverket, oavsett vilket system man använder.

Maria Stockhaus (M) är ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Hon förklarar att kommunen ska vänta och se vad Salems kommun kommer fram till i sitt samarbete med Google när det gäller PUL.

– Vi tycker att fördelarna med Google Apps överväger nackdelarna. Vi ser vilken enorm pedagogisk betydelse det här har i våra skolor. Att rycka undan mattan för lärarna tycker vi vore oansvarigt.

För att säkerställa elevers informationssäkerhet ska man ta fram ett regelverk för hur lärarna ska använda systemet och internet överlag, berättar hon.

– Jag förutsätter att lärare inte mejlar uppgifter om känsliga elevsituationer. Ingen mejl är lämplig för det, utan då ska man träffas i stället.

Alla artiklar i temat I digitaliseringens spår (9)

ur Lärarförbundets Magasin