Ingår i temat
Digital skola
Läs senare

Utbildningsministern Anna Ekström om det pedagogiska ansvaret

20 nov 2019
Utbildningsministern har tidigare varit bland annat generaldirektör för Skolverket.
Foto: TT

Hur ser du på det pedagogiska ansvaret när digitala läromedel kan laddas ner gratis? 

– Lärare och rektorer behöver alltid försäkra sig om att läromedel och annat material som används i undervisningen fyller sitt syfte. Genom att produktionen av digitala läromedel ökar blir utbudet svårare och tar mer tid att överblicka. Det ställer krav på att de som ansvarar för att välja läromedel gör det med stor eftertanke och omsorg.

Vem har ansvaret för kvaliteten på dessa läromedel?

– Det är ytterst rektors ansvar att alla elever får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet. Lärarna har också en viktig uppgift att med sin ämneskunskap och didaktiska kompetens kunna avgöra om ett läromedel är ändamålsenligt och uppfyller undervisningens syfte.

Varför är det så viktigt att Sverige ligger i framkant när det gäller digitaliseringen, formulerat även i regeringens Skoldigiplan?

– Sverige är ett i hög grad digitaliserat land och digitaliseringen påverkar hela samhället. Den innebär risker, om den hanteras fel, men kan också innebära stora möjligheter. Klokt använda kan digitala verktyg främja elevernas kunskapsutveckling, erbjuda nya metoder för återkoppling och förbättra lärarnas arbetsmiljö. Men det är viktigt att digitaliseringen inte görs i blindo, utan att digitala verktyg ska ha ett genomtänkt syfte, är användarvänliga och passar skolans verksamhet. Lärare ska ha kunskap och mandat att avgöra när och hur dessa verktyg ska användas för att stärka lärandet, och när de inte fyller en funktion.

– Dagens elever kommer att behöva hantera digitala verktyg när de lämnar skolan – i arbetslivet, i studier och som samhällsmedborgare. Det är därför viktigt att eleverna ges kunskaper till exempel om hur digitaliseringen påverkar våra liv, hur programmering styr såväl informationsflödet vi nås av som de verktyg vi använder oss av, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar. Det är viktiga kunskaper i dagens samhälle.

När vi utvecklat temat i tidningen talar många forskare om att det är just bråttom, är det så?

– Digitaliseringen pågår i full fart ute på landets skolor, så det är bråttom att se till att utvecklingen sker samordnat och genomtänkt. Men jag tycker att det är viktigare att det blir rätt och sker på ett klokt vis än att det går snabbt. Det viktigast är att säkerställa att digitaliseringen möter behoven hos elever, lärare och rektorer, då behövs nationell samordning och stöd till skolorna.

Fotnot:

Utbildningsministern har valt att svara på frågorna per mejl.

Alla artiklar i temat Digital skola (14)

ur Lärarförbundets Magasin