Läs senare

Upp till kamp för den outsagda kunskapen

23 nov 2018

Tyst erfarenhet – om intuition och sinnlighet i en teknikpräglad kultur

Oscar Öquist

Carlssons

Tyst erfarenhet är lika undflyende och gäck­ande som grinet hos Cheshirekatten i Alice i underlandet – när vi tror oss ha fångat den dyker den upp på ett annat ställe, med ett gåtfullt leende. Så skriver Oscar Öquist i sitt förord till denna nya och uppdaterade utgåva av Tyst erfarenhet.

Skälet till att Öquist skrev boken 1991 var hans oro över vad ny teknik, inte minst datorerna, gör med oss människor. Sedan dess har en evighet i teknikutvecklingen förflutit, vilket enligt bokens baksidestext bara har förstärkt behovet av att slåss för det svaga, vaga och mångtydiga.

Och slåss gör Öquist, men det sker med mjuka vapen: sagan, konsten, poesin och skönlitteraturen, och stundom även forskningen. De kunskaper vi tidigare mödosamt skaffade oss genom personliga erfarenheter är i dag enkelt tillgängliga och behändigt förpackade, skriver Öquist. Förr kände arbetarna på lukten när något inte stod rätt till i verkstaden, i dag ser operatörerna det på sina instrument. Och vi tror att om vi bara skaffar oss tillräckligt fina instrument kan vi avtäcka naturens innersta hemligheter: Problemet är bara att varje sådan målinriktad strävan skär av de kretslopp som är en förutsättning för att nå verklig insikt.

Det är lätt att sympatisera med Öquists resonemang, men stundom blir det ensidigt. Varje målinriktad strävan att avtäcka naturens innersta hemligheter är inte ett hot mot verklig insikt. Ta bara de senaste årens upptäckter om vårt universum. Hur många spännande reflektioner har inte de gett upphov till?

Författarens resonemang har ändå relevans, inte minst när han skriver om just skolan. Inte minst för lärarprofessionen, där standardiserade bedömningar och kvantitativa resultatkrav fått allt större vikt. Hemligheten med den vishet som ingår i all verklig professionell kunskap är, skriver Öquist, att den tysta kunskapen där tas till vara utan att den behöver redas ut till alla delar. Och när det outsagda tillåts finnas med i skrymslen och skrevor så kan undren uppstå. Är det inte just det vi riskerar att förlora i standardiserings- och resultaterans tidevarv: att skolvardagen alltmer sällan gnistrar för vare sig barn och vuxna?

ur Lärarförbundets Magasin