Ingår i temat
Bortom skärmen
Läs senare

Undervisningens dramatiska plattform

I början av 1800-talet blev det tekniskt möjligt att forsla stora, tunga skifferplattor och installera dem i klassrum. Griffeltavlan var född! Den innebar en revolution inom undervisningen, berättar Marius Wahl Gran, konstnär och bildlärare. Han skriver en master i pedagogik vid Steinerhøyskolen Oslo, om svarta tavlans användning i Waldorfpedagogiken.

09 maj 2016

Foto: Robert Blombäck

Svarta tavlan, som länge självklart har haft den centrala platsen bakom snart sagt varje kateder, kan numera tyckas vara gammalmodig och passé. Men inom Waldorfpedagogiken är den fortfarande en central plattform. Den tycks inte kunna konkurreras ut av modernare redskap som whiteboard, powerpoint och smartboard.

Hur kommer det sig att den över-lever? Marius Wahl Gran tror att det finns flera skäl.

– Jämfört med hur de digitala verktygen fungerar så innebär den ett långsammare, kontemplativt lärande. Det finns också en lockelse i det sinnliga, konstnärliga, som engagerar eleven. På en whiteboard kan man få fram information, men inte det sinnliga. Färgerna blir för torra jämfört med svarta tavlans skiftningar.Foto: Julia WagnerHan har intervjuat tre lärare och observerat deras lektioner i olika Waldorf-skolor. Tavelteckning ingår i utbildningen på Waldorflärarhögskolan, men de tre lärare han har följt har lärt sig genom övning och själva arbetat fram olika metoder.

En av dem gör detaljerade, stora, färgrika bilder, som hen lägger grunden till innan lektionen. Den andra gör snabba skisser när eleverna är på plats, medan den tredje skriver och tecknar omväxlande för att lära yngre elever stavning.

Marius Wahl Gran urskiljer ett flertal funktioner hos svarta tavlan. Den kan till exempel uppfattas som en spelplats i ett scenrum, där läraren kan sägas utföra en performance.

Den är också en bildyta som kan användas på olika sätt och vars själva materialitet ger möjligheter. Kontrasten mellan den svarta bakgrunden och den vita kritan ger en dramatisk effekt.

Tavlan kan också beskrivas som en arena i klassrummet som tillhör läraren och skapar respekt hos eleverna.

– Den har en egen position. Eleverna går inte gärna fram och busritar.

Alla artiklar i temat Bortom skärmen (8)

ur Lärarförbundets Magasin