Läs senare

Tunga argument mot privata välfärdsföretag

Den som vill ha argument mot riskkapitalisternas intåg i skola, vård och omsorg kan sluta leta. I dessa böcker finns många exempel att uppröras av.

26 sep 2014

Bild: Sara Frisk
De privatiserade välfärdsbranscherna vård, skola och omsorg har det tungt. En lång rad skandaler har sänkt svenska folkets förtroende för de företag som verkar i dessa branscher till bottennivåer.

Den som vill ha fler tunga argument mot det privata välfärdsföretagandet ska läsa Den stora omvandlingen och Välfärdsfabriken. Där skildras utförligt hur storföretagare och riskkapitalister har tagit över välfärden och hur det har påverkat verksamheterna. Det myllrar av namn och fakta.

Men där finns också närvaro och känsla i reportageavsnitten. Vi får veta hur en elev drabbades av JB-koncernens konkurs och hur det gick till när en lärares betyg höjdes av skolledningen i koncernskolan. Vi får följa med till ett av Attendos vårdhem där det är för låg bemanning och för högt tempo. Vi får följa en läkare på en mottagning i en förort som inte längre kan ge sina patienter den tid de behöver eftersom det bara är antal besök som räknas. Det är reportage som berör och upprör.

Det skulle bli så bra när välfärden privatiserades, konkurrensen skulle ge både högre kvalitet, lägre kostnader och bättre villkor för personalen. Men författarna visar hur det blev – inget av det utlovade har inträffat.

I stället har offentliga och ofantliga rikedomar förts över till storföretag och till skattesmitande riskkapitalister. Att samtidigt ta ut höga vinster, ha hög kvalitet och låg personaltäthet är en omöjlighet, det visar dessa böcker med all önskvärd tydlighet.

Med privatiseringen har följt ett ökat kontrollbehov från uppdragsgivarnas sida och en stor och kostsam kontrollapparat har byggts upp. Följden har blivit att personalen detaljstyrs, kontrolleras och dränks i rapporter, nationella prov och en lång rad andra administrativa arbetsuppgifter. Läkare, tandläkare, lärare och sjuksköterskor, alla tvingas till tidsödande och ofta meningslösa rapporter i stället för att vårda och undervisa.

Kristina Mattsson visar i sina reportage i Välfärdsfabriken hur personalen påverkas av all denna kontroll. Hon beskriver hur det har blivit när de styrmetoder som sammanfattande brukar kallas New Public Management (NPM) tillämpas. Bilden som framträder är detaljstyrda, övervakade och kontrollerade anställda och det är förödande för professionerna.

När jag läst de båda böckerna funderar jag på fackens roll i privatiseringarna. Facken har både bekämpat och bejakat utvecklingen. De har ibland sagt nej till marknadskrafterna men ja när man trott att de kunnat leda till bättre löner till exempel. Men mest har de anpassat sig.

Utan tvekan är personalen och facken ett par av de stora förlorarna. De utlovade lönehöjningarna som konkurrensen skulle föra med sig till den offentliga sektorn, har det inte blivit mycket med och för många har arbets- och anställningsvillkoren drastiskt försämrats.

Dessutom har fackens professionaliseringssträvanden gått i stå genom den detaljstyrning och kontroll som sker av de anställda i dag.

Så vill ni bli berörda och upprörda över hur den svenska välfärden har försnillats och hur arbetslivet har sänkts av privatiseringar och NPM, ska ni läsa dessa båda böcker.

Kent Werne & Olav Fumarola Unsgaard (red) Den stora omvandlingen. En granskning av välfärdsmarknaden. Leopard förlag

 

Kristina Mattsson. Välfärdsfabriken. Om arbetets mening och gränslös kontroll. Leopard förlag

ur Lärarförbundets Magasin