Läs senare

Tolerans – komplicerat men värt att värna om

22 sep 2017

Toleransens mekanismer — en antologi

Erik Lundberg (red)

Forum för levande historia

Vem vill bli tolererad? De flesta vill nog hellre bli omtyckta eller respekterade. Begreppet tolerans har blivit kritiserat för att signalera att ett majoritets-vi ges makten att tolerera de där ”andra”. I verkligheten är det sällan så enkelt. Minoriteter kan mycket väl förakta och hota majoriteter, och grupper som av majoritetssamhället ses som marginaliserade kan förtrycka representanter för etablissemanget. Om vi nu inte alla kan älska varandra så kanske tolerans faktiskt kan vara en bra början?

Forskarantologin Toleransens mekanismer inleds med en introduktion till begreppet, där konflikten tydliggörs. Men tolerans kan också övergå i en låt gå-mentalitet, skriver bokens redaktör Erik Lundberg och citerar filosofen Karl Popper, som sagt: ”Om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under och toleransen med dem.” Vi måste alltså vara beredda att dra gränser för vår tolerans och stå upp mot de krafter som vill så split och sprida kaos.

Bokens bidrag kretsar alla kring ungas tolerans och avhandlar bland annat hur tolerans kan definieras, vilka psykologiska mekanismer som styr vår tolerans, hur unga ser på tolerans och hur föräldrar, umgänge och skola påverkar ungas inställning till exempelvis andra etniska grupper och till homosexualitet. Boken är full av användbar kunskap, som att andelen invandrare i befolkningen inte har något samband med attityden till invandrare och att unga som är politiskt kunniga är mer toleranta än andra.

Värt att nämna särskilt är Metin Özdemirs och Sevgi Bayram Özdemirs bidrag Skolans roll vad gäller ungdomars attityder gentemot invandrare och interetnisk vänskap. De visar att elever i etniskt blandade skolor är mer toleranta, och att toleransen är högre hos elever som har nära vänner som är invandrare eller som har lärare som öppnar för diskussion om politik och samhälle. Insikter som går att omsätta i praktik i skolan. Att undervisa i tolerans är emellertid en fin balansgång, visar Elisabet Langmanns text Att skola tolerans – en undervisningskonst.

Det är lätt att i stället skapa fördomar när man i välvilja pekar ut vad som bör tolereras.

Min främsta invändning mot denna bok handlar om dess läsbarhet. Vill man nå människor utanför forskarvärlden (och det borde rimligen utgivaren Forum för levande historia vilja) hade ett mindre akademiskt språk och ett mer lättillgängligt upplägg varit önskvärt.

ur Lärarförbundets Magasin