Tema
Läs senare

Normer i förändring

22 Sep 2015

Ur boken »Hur man botar en feminist«. Utgiven av ordfront galago 2013. ©Nanna Johansson.Pedagogiska magasinet nr 3, 2015. Vissa finns nedtecknade som lagar eller religiösa doktriner. Andra är outtalade – men kanske lika tvingande. Att kritisera dem innebär att ifrågasätta våra föreställningar om hur människor bör agera i ett givet sammanhang. Normer kan försvaras eller förkastas, men sällan förbigås.
 

Alla artiklar i temat Normer i förändring (13)

ur Lärarförbundets Magasin