Tema
Läs senare

Kollegor emellan

23 Feb 2016

Pedagogiska magasinet nr 1 2016 Observation, reflektion och återkoppling. Kollegialt lärande kan vara ett framgångsrecept. Men att bli granskad med kritisk blick är påfrestande och kräver både tillit och respekt.

Vi går till botten med den svenska skolans fortbildningstrend nummer ett.

Alla artiklar i temat Kollegor emellan (11)

ur Lärarförbundets Magasin