Tema
Liftaren, papier mache och trä, 2012. ©Sara Nilsson
Läs senare

Hållbar lärare

Vad behövs för att lärare ska orka jobba hela yrkeslivet, från examen till pension?
Skillnader i villkor och förutsättningar avgör vem som går till jobbet med lätta steg eller med blytunga. Eller vem som inte går alls.
Frågan om hur lärare ska bli hållbara över tid är en ödesfråga för skolan – och hela samhället.

21 sep 2018

Alla artiklar i temat Hållbar lärare (14)

ur Lärarförbundets Magasin