Tema
Den väntande Maria, 2010. Olja på duk, 175 x 210 cm. ©Meta Isaeus-Berlin
Läs senare

Fånga bildningen

Joseph Haydn eller Najwa Karam. Mina referenser skiljer sig från dina. Inte särskilt konstigt i ett pluralistiskt samhälle.
Men när alla har olika perspektiv – vad är då vår gemensamma kunskapsbas? Vad behöver vi veta i morgon för att klara livets olika utmaningar?
Bildning är det som är kvar när vi glömt allt vi lärt, sa Ellen Key. Och vi kan ju alltid googla …

15 maj 2017

Alla artiklar i temat Fånga bildningen (12)

ur Lärarförbundets Magasin