Tema
Winter ruins, 157 x 200, 2013. ©Kristoffer Zetterstrand
Läs senare

Digital skola

Uppdaterad eller daterad: debatten om digitaliseringen i skolan är polariserad. Vi vill inte bidra till ytterligare polarisering utan rekommenderar ett öppet sinne och att titta igenom temat. Läs en artikel här, läs en annan där. Reflektera. Det finns inga färdiga svar på vart skolan och digitaliseringen är på väg.

22 nov 2019

Vi går från det abstrakta till det konkreta i vardagen på en förskola samt även vid en utbildning för dem som lätt hamnar utanför, personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Avrundar gör vi med en essä av Björn Ranelid.

En observant läsare kan notera att flera av dem vi har intervjuat tar upp liknande problematik, som multitasking och teknikstrulet. I stället för att redigera bort dubbleringarna, har vi tänkt att det är bra om saker återkommer.

I sammanhanget kan vi också rekommendera intervjun med temats konstnär, Kristoffer Zetterstrand som  arbetar både analogt och digitalt.

Alla artiklar i temat Digital skola (14)

ur Lärarförbundets Magasin