Tema
Bild: Andreas Poppelier
Läs senare

Delat land

19 Nov 2015

Bild: Andreas Poppelier

Å ena sidan så grundläggande att själva skollagen vilar på den. Å andra sidan så komplex att vi inte ens är överens om vad den innebär. Nu utmanas likvärdigheten i skolan från flera håll: av segregationen, växande sociala klyftor och glesbygdens avfolkning. Men ljusglimtar finns  – ibland på oväntade ställen.

Alla artiklar i temat Delat land (10)

ur Lärarförbundets Magasin