Tema
Bild: Christer Themptander
Läs senare

Bortom skärmen

27 apr 2016

Bild: ©christer themptander

Pedagogiska magasinet nr 2 2016 Surfplattor, appar och virtuella klassrum. De digitalaverktygen lockar med nyaarbetssätt – men inget tyder på att tekniksatsningarna har gett effekt på resultaten i skolan. Ser vi däremot bortom skärmen faller blicken på en förbisedd kunskap. Den om att sinnena, och särskilt handens praktiska arbete, styr och utvecklar hjärnan.

Alla artiklar i temat Bortom skärmen (8)

ur Lärarförbundets Magasin