Läs senare

Svårt skilja nyheter från reklam

30 apr 2019

88 procent av gymnasieeleverna i en undersökning från Nordicom vid Göteborgs universitet klarade inte av att skilja på reklam och nyheter i en dagstidning. De som hade allra svårast med att identifiera trovärdiga nyheter var de som själva ansåg att de var duktiga på att söka information.

De elever som ansåg att det var särskilt viktigt med pålitliga nyheter presterade bäst i undersökningen. Eleverna på estetiska programmet fick i flera uppgifter bättre resultat än andra elever.

ur Lärarförbundets Magasin