Läs senare

Strejken i Chicago visar att motstånd är möjligt

För den som är nyfiken på hur individuellt missnöje kan transformeras till kollektiva protester är "Strike for America" en inspirerande bok.

26 sep 2014

I många länder är utbildningssystemet under stark press. I desperata försök att öka sina länders konkurrenskraft griper politiker efter åtgärder som kanske på papperet kan verka välfunna, men som i praktiken ofta bidrar till att försämra skolors kvalitet, nedvärdera läraryrkets status och minska tilltron till offentliga skolor. Denna utveckling har beskrivits på föredömliga sätt, exempelvis av Diane Ravitch, men jag tycker att det saknas en annan typ av berättelse: om hur motstånd kan mobiliseras. Strike for America är därför ett välkommet tillskott.

Boken handlar om en strejk som ett fackförbund för lärare i Chicago genomförde hösten 2012. Protesterna riktade sig mot nedskärningar och nedläggning av offentliga skolor, mass­etablering av friskolor samt till idéer om att skolan kan förbättras genom standardiserade tester. Att strejken blev av var dock långt ifrån en självklarhet, och det kanske mest intressanta är att läsa om hur opinionsarbetet för en strejk steg för steg växte fram. De rent lärarfackliga faktorerna var här centrala.

År 2010 tog en ny gruppering makten inom fackförbundet. Den föregående ledningen hade varit passiv och inte protesterat mot den förda utbildningspolitiken, trots att den resulterat i att ett stort antal skolor stängts. Den nya ledningen hade en mer aktiv inställning till offentliga protester. Den hade sitt ursprung i en liten gruppering som startat 2008. Inledningsvis tycks den mest ha varit en diskussionsgrupp, som exempelvis ordnade en studiecirkel om Naomi Kleins Chockdoktrinen.

Efter hand växte gruppen till en rörelse, och snart hade man alltså tagit över ledningen i facket. 2012 fick lärarna i Chicago rösta om man borde gå ut i strejk, och 90 procent ansåg att så skulle ske. Snart skulle staden te sig mycket annorlunda när den fylldes av enorma mängder strejkande lärare, samtliga klädda i röda tröjor. För den som är nyfiken på hur individuellt missnöje kan transformeras till kollektiva protester är Strike for America en inspirerande bok.

Micah Uetricht. Strike for America. Chicago teachers against austerity. Verso Books

 

ur Lärarförbundets Magasin