Ingår i temat
Andra chansen
Läs senare

»Språkundervisning måste få ta tid«

Andra chansenEva Vinterhav, sva-lärare, upplever att man experimenterar med vuxenundervisningen.

02 maj 2019
Foto: Lasse Burell

Du är lärare i svenska som andraspråk för nyanlända med lärarbakgrund. Hur är det?

– Det är kul och stimulerande att ar­beta med vuxna akademiker. Men studievana och inlärningstakt skiljer sig åt.

Vilka är det som kommer till er?

– Grundskollärare och gymnasielärare dominerar, men det finns även de som arbetat som rektorer, förskollärare och specialpedagoger i sina hemländer. Ett krav för att studera här är att man har varit i Sverige i max tre år och har engelska 4, det vill säga motsvarande grundskolans senare nivå.

Eva Vinterhav

Lärarkategori: gymnasielärare i  svenska som andraspråk och sfi,  utbildningsledare på SIFA som bedriver tre SFIX-utbildningar i  kommunal regi, varav SFP,  svenska för pedagoger är en.

Arbetsplats: SIFA –  Stockholms intensiv­svenska för akademiker.

Bostadsort: Stockholm

Antal år i yrket: 11 år

Ålder: 40 år.

Hur stora är grupperna?

– Vi vill ha max 25–30 i grupperna och det brukar vi landa i. Stockholms stad vill gärna att vi ska ta emot fler. Men vi tycker inte att det blir en bra undervisning med för många studerande samtidigt, så vi försöker att hålla emot. Det finns privata aktörer som tar in 50 i grupperna för att spara pengar.

Vad händer med studenterna efter utbildningen?

– De som går färdigt, vilket oftast brukar ta tre terminer, kan söka vidare till ULV – utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet. De som gör det får lärarlegitimation och oftast arbete i skolan. Men eftersom många har familj och behöver ­inkomst, tar de ibland ett jobb de blir erbjudna under utbildningen. Förskollärare som tar barnskötarjobb till ­exempel.

Vad skulle behöva förändras i vuxen­utbildningen?

– Staten och kommunerna borde satsa mer på sammanhållna utbildningar som SFP, svenska för pedagoger. Politikerna vill att invandrare ska få arbete snabbt, vilket är bra på många sätt, men det ger dem inte en komplett språkutbildning, då många avbryter sina studier för att arbeta.

Snabbspåret för lärare kom för några år sedan, som varvar jobb och språkstudier, är det en bra väg?

– Det är bra med politiska satsningar, men vad gäller Snabbspåret är det inte en behörighetsgivande språkutbildning. Jag menar att språkundervisning mot betyg tar tid. Och eftersom alla säger att språket är nyckeln till integration, borde det få ta mer tid och vara fredat från avbrott på grund av andra aktiviteter. Men jag upplever att man experimenterar med vuxenundervisningen hela tiden.

Alla artiklar i temat Andra chansen (14)

ur Lärarförbundets Magasin