Läs senare

Spelar roll för klimatet och världens barn

08 sep 2009

Klimat. Klimatförändringen orsakar extrema väderförhållanden och de som drabbas hårdast är barn och unga i världens fattigaste länder.
Barnrättsorganisationen Plan Sverige har i samarbete med gymnasielärare på Globala gymnasiet i Stockholm tagit fram metoder för undervisning om hållbar utveckling. Syftet är att öka förutsättningarna för elever att delta i och påverka världens framtid.
Utbildningsmaterialet, med övningar och klimatrollspel, kan laddas ner från hemsidan och kan användas
i gymnasieskolan och den senare delen av grundskolan.

ur Lärarförbundets Magasin