Läs senare

Spännande interkulturella möten i förskolan

17 nov 2017

Nyanlända i förskolan — barnets bästa mottagande

Maria Wångersjö

Gothia fortbildning

Både möjligheter och svårigheter kan uppstå i samband med mottagandet av nyanlända barn i förskolan.

Maria Wångersjös Nyanlända i förskolan beskriver erfarenheterna från EU-projektet Barnets bästa, som genomförts i två stadsdelar i nordöstra Göteborg. För att vara en projektrapport är det en ovanlig bok. Författaren, som är journalist och som varit kommunikatör vid projektet, blandar den direkta redogörelsen för de resultat som uppnåtts med egna reflektioner. De är i sin tur byggda på erfarenheter hon gjort när hon tidigare bott som utlandssvensk i Kina och när hon flyttat med sin familj från Stockholm till Hammarkullen i Göteborg.

En annorlunda mix alltså, men den visar sig fungera alldeles utmärkt, särskilt när Maria Wångersjö kommer in på de frågor som tycks intressera henne mest – de som handlar om kulturmöten och det hon kallar ett interkulturellt förhållningssätt. Här blir boken riktigt intressant. Författaren skriver både lättläst och levande om kultur, språk, etnicitet och identitetsstärkande pedagogik – känsliga och aktuella frågor, som hon behandlar både kunnigt och nyanserat.

Maria Wångersjö.

Också i beskrivningen av kartläggningssamtalen, som varit en viktig del i projektet Barnets bästa, är författaren väl uppdaterad kring aktuell forskning. Det är viktigt för förskolans personal att få en förståelse för de nyanlända barnens tidigare upplevelser, men det är lika viktigt att samtalen med föräldrar och barn sker på ett inkännande och respektfullt sätt.

Maria Wångersjös bok ger ibland intryck av ett personligt och engagerat brev, riktat direkt till förskolans personal. Med budskapet: Här är mina erfarenheter efter att ha följt arbetet i Angered och Bergsjön på nära håll – läs, fundera och samtala! Som underlag för sådana goda samtal bör boken vara väl lämpad.

Nyanlända i förskolan är ett värdefullt tillskott till litteraturen om nyanlända barn i förskolan, för beskrivningen av kartläggningssamtalens betydelse och för det spännande resonemanget om interkulturellt förhållningssätt.

ur Lärarförbundets Magasin