Ingår i temat
Hjärna eller ogärna
Läs senare

Sociala tester på väg in i Pisa

Hjärna eller ogärnaUnder året ska oecd testa elevers socioemotionella förmågor. Forskarna bakom studien vill bredda synen på vad som påverkar elevers resultat och bäst rustar dem för framtiden.

av Ellen Larsson
02 feb 2018
02 feb 2018
Silence. 21 x 29 cm, akryl och vinylfärg på bomullspapper, 2016.
Foto: Jean-Baptiste Beranger. ©Anna Svensson

Motivation, uthållighet och social kompetens är alla exempel på våra socioemotionella förmågor. Många forskare och politiker argumenterar för att skolan ska utveckla både kognitiva och socioemotionella förmågor i syfte att fostra elever till goda samhällsmedborgare. Det finns till och med psykologer som hävdar att den socioemotionella utvecklingen påverkar elevernas framgångar mer än annat.

Under 2018 kommer OECD, som står bakom den internationella kunskapsmätningen Pisa, att genomföra en studie av barns socioemotionella förmågor. Inledningsvis ska två åldersgrupper – tioåringar och femtonåringar – i tio länder undersökas. Katariina Salmela-Aro, professor i psykologi vid universitetet i finska Jyväskylä, sitter med i den internationella grupp som framställer testerna.

– Elever behöver hjälp med att utveckla både kognitiva och socioemotionella förmågor för att klara sig i framtiden. Ibland kan faktiskt elevers socioemotionella förmågor vara viktigare än de kognitiva för elevers framgång, säger hon.

Testerna har tre huvudpunkter: elevens förmåga att ställa upp egna mål och sedan nå dem, samarbetsförmåga och förmåga att uttrycka och kontrollera sina känslor.

– De socioemotionella förmågorna utvecklas under en kritisk period av ungas liv – under de tidiga tonåren. Eftersom dessa förmågor kan påverkas genom träning precis som kognitiva förmågor är de intressanta att studera närmare, säger Katariina Salmela-Aro.

När man talar om kognitiva förmågor menar man matematisk kunskap, ordförråd, spatial förmåga och induktiv förmåga – det vill säga förmågan att lösa problem. Det är förmågor som lättare än de socioemotionella kan kopplas till specifika och mätbara ämneskunskaper. Därför har Pisa hittills fokuserat endast på de kognitiva förmågorna. Den nya studien från OECD är ett försök att bredda synen på vad som påverkar elevers resultat, förklarar Katariina Salmela-Aro.

– Aspekterna som vi ska titta närmare på nu kan komma att inkluderas i Pisa i ett senare skede, men i nuläget är det en separat studie.

Alla artiklar i temat Hjärna eller ogärna (12)

ur Lärarförbundets Magasin