Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

Snabb inskolning gör föräldrarna trygga

FöräldrarNär föräldrarna är aktiva i inskolningen får personalen snabbare förståelse för barnet. Samtidigt transformeras föräldrarna till sin nya roll: den att bli förskoleförälder.

22 sep 2017
Forskare Maria Simonsson ser flera fördelar med den föräldraaktiva inskolningen för såväl personal som barnet och dess familj.

Maria Simonsson, biträdande professor på Linköpings universitet, har i fokusgrupper med sju olika förskolearbetslag undersökt erfarenheter av att gå över från den traditionella inskolningen på 14 dagar till den kortare, föräldraaktiva.

– Många pedagoger var främmande inför metoden i början. Men sedan var man glatt överraskad att det gick så bra som det gick, säger Maria Simonsson.

Personalen tyckte att de lärde känna föräldrarna på ett helt annat sätt. I traditionell inskolning ser föräldrarna bara ett smalt snitt av förskolan och situationerna är ofta arrangerade för inskolningen. Med den föräldraaktiva metoden får föräldrarna i stället vara med i den vanliga verksamheten under en större del av dagarna, se rutiner och lära känna de människor som finns på förskolan.

– Det gav föräldrarna en trygghet, upplevde arbetslagen. De fick också möjlighet att prata mer direkt med föräldrarna om barnet, eftersom de fanns närvarande och gick bredvid under så lång tid, säger Maria Simonsson.

Samtalen gjorde att personalen upplevde att överlämningen mellan hem och förskola blev smidigare. De kunde iaktta föräldra–barn–relationen och se hur barnet var vant att exempelvis tas om hand vid blöjbyte eller matsituationer och sedan ”haka i”.

En annan viktig aspekt som arbetslagen vittnade om, var föräldrarnas egen resa. Att bli förskoleförälder måste läras in. Med den föräldraaktiva modellen gick den omställningen fortare.

Personalen upplevde att de inskolande föräldrarna fick stort stöd av andra föräldrar i att lära rutiner, kommunikation, roller och att ens eget barn plötsligt är del av en större grupp.

– Om man ska lyfta något negativt som arbetslagen såg var det att det ibland blev lite väl mycket vuxenprat föräldrar emellan, säger Maria Simonsson.

Agneta Jonsson, universitetslektor i barn och ungdomsvetenskap på Högskolan i Kristianstad och den som höll i forskarcirkeln som Kerstin Bernspång gick, ser samma positiva erfarenheter av den föräldraaktiva inskolningen. Hon lyfter även att det behövs mer forskning om ämnet.

– Anledningen till att det inte har pekats ut speciellt tror jag har att göra med att det varit så mycket fokus på läroplanens innehållsfrågor och kvalitetsutveckling under många år nu.

Inskolning har tagits för givet.

Alla artiklar i temat Föräldrar (9)

ur Lärarförbundets Magasin