Läs senare

»Skolan ska göra barnen smartare«

David DidauDavid Didau är en flitig bloggare och skriver om skolfrågor i bland annat The Independent. Nu är han Sverigeaktuell med boken Tänk om allt du vet om utbildning är fel? där han med avstamp i bland annat kognitionsvetenskap och evolutionspsykologi ifrågasätter utbredda uppfattningar om undervisning. Många av dem har han haft själv.

av Niklas Arevik
15 maj 2017
15 maj 2017
David Didau är en brittisk lärare, debattör, författare och skolutvecklare. Foto: Geoff Caddick/TT

När anade du att det du visste om utbildning var fel?

– Det var 2011 när jag började interagera i sociala medier. Jag stötte på människor med uppfattningar som jag aldrig hört tidigare annat än som karikatyrer. Först tänkte jag att de bara var okunniga. När jag förstod att de inte var det tänkte jag att de var korkade. Med tiden tvingades jag inse att bevisen var emot min egen uppfattning. Att jag hade trott på myter om utbildning.

David Didau är aktuell med boken Tänk om allt du vet om utbildning är fel? (Läs recensionen här.) Se en filmad intervju med David Didau på lararnastidning.se

Kan du nämna några av de undervisningsmyterna?

– Att lärare bör undvika helklassundervisning. Att kreativitet och problemlösning är viktigare än faktakunskaper. Att elever lär sig bäst i grupp och med minimal lärarinblandning. Att passivitet är ett tecken på att barn inte lär sig. Att undervisningen ska individualiseras efter de enskilda elevernas förutsättningar och erfarenheter. Att barn är av naturen goda och eventuellt dåligt uppförande måste därför vara lärarens fel. Till exempel.

De uppfattningar du listar har varit ganska utbredda även i Sverige, men börjar ifrågasättas från olika håll. Vad beror det på?

– Jag tror att mycket av det självförtroende som tidigare har kännetecknat det svenska utbildningssystemet har utmanats av svaga resultat i internationella jämförelser. Det står klart att allt inte är så bra som ni trott och att detta hänger samman med rådande utbildningsideologi.

Varför undervisar lärare ofta på samma sätt som de alltid har gjort?

– Beteendet följer övertygelsen. Det är väldigt svårt att ändra människors handlingssätt om de inte tror på att det du säger är korrekt. Och att ändra övertygelse är riktigt svårt eftersom det inte är rotat i förnuft utan känsla.

– Om forskningen visade att det mest effektiva sättet att undervisa barn är genom att slå dem, så skulle de flesta av oss – med rätta – vägra, eftersom det går emot vår övertygelse.

Du skriver att mer självständigt lärande leder till mindre självständighet. Vad menar du med det?

– När läraren överlåter studierna till eleverna så ökar risken att de blir förvirrade, gör misstolkningar och förbiser viktiga detaljer. Att öva på något man inte kan på egen hand leder inte till utveckling, det leder till att man blir bättre på att göra något på ett felaktigt sätt. Vi har inte rätt att äventyra barns livschanser på det sättet.

Du är starkt kritisk till konceptet »grit« som har fått stort genomslag den sista tiden. Varför?

– För det första så kommer det från elitidrotten. Poängen är att idrottare ska träna tills de blir fysiskt sjuka och spyr. De lyckas med detta för att de är så besatta av sina mål.

– För det andra så tror jag att alla individer är ”gritty” med saker de gillar. Ingen är det med något ointressant. Detta är inte applicerbart på skolan eftersom eleverna måste studera även sådant som inte intresserar dem.

ur Lärarförbundets Magasin