Läs senare

Sex frågor till Olle Holmberg

Olle Holmberg, varför startade ni nättidningen sos, skola och samhälle?

06 maj 2010

– Två skäl: Det första har att göra med villkoren för dagens offentliga diskussion om skolan. Det finns mycket lite utrymme för en fördjupad och kritiskt granskande utbildningsdebatt. Det andra skälet handlar om att ge utrymme åt dem som befinner sig nära den praktiska verkligheten i skolan, lärare framför allt, men också lärarutbildare och skolforskare. Det är ingen som frågar dem om problem och möjligheter i skolan.

Vad är det ni saknar i den offentliga debatten om skolan?

– Vi saknar röster som talar på allvar om skolan, som anstränger sig för att komma under ytan och schablonerna. Och det alldeles oavsett från vilket håll man betraktar skolan och med vilka perspektiv man vill diskutera den. Det är den seriösa debatten som är det centrala. I dagstidningar, teve och radio härskar de enkla slagorden och ”den enda vägens” grovt tillyxade problemlösningar.  

Det är framför allt forskare som står bakom SOS. Var finns lärarna?

– Vi som startade tidningen känner varandra och har likartad bakgrund. Men om inte lärare läser SOS och skriver i tidningen har vi misslyckats. Jag är övertygad om att det är lärares intresse som får denna tidning att överleva. Vi har snart en redaktionskommitté med flera lärare.

Vad hoppas ni uppnå med SOS?

– Vi vill skapa en lättåtkomlig arena för en nödvändig skoldebatt. Tidningen måste innehålla en blandning av texter som oförmedlat finns intill varandra, korta, långa, roliga, allvarliga, översiktliga, konkreta, polemiska, akademiska, reflekterat praktiska, klassrumsnära, lärarnära, forskningsnära. Men det ska vara texter som på ett eller annat sätt speglar vardagsarbetet i skolan – eller som vardagsarbetet i skolan kan spegla sig i.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Vi närmar oss 1 000 prenumeranter, vilket är sensationellt enligt folk i branschen.

Varför har ni valt att göra den till en nättidning?

– Det fanns inte precis några realistiska alternativ. Dessutom är de interaktiva möjligheterna med en nättidning den stora vinsten.

Bakom nättidningen står Olle Holmberg, redaktör och tidigare chef för lärarutbildningen i Malmö, Ingrid Carlgren, professor i pedagogik i Stockholm, Sven-Eric Liedman, professor i idéhistoria i Göteborg, Jan Thavenius, professor i litteraturvetenskap i Lund och Solweig Eklund, tidigare vice ordförande i Lärarförbundet.
www.skolaochsamhalle.se
 

ur Lärarförbundets Magasin