Ingår i temat
Hållbar lärare
Läs senare

»Samtalet ger kraft och mening«

Hållbar lärareReflektionstiden gör att du får arbeta med det du är utbildad för och får kraft att se hur spännande yrket är, anser Sara Hvit ­Lindstrand, förskollärare och pedagogista.

av Karin Björkman
21 sep 2018
21 sep 2018
Sara Hvit Lindstrand. Foto: Anna Hållams

Förskolan är en stressande miljö med många ”störningar” som är svåra att minska på, eftersom det handlar om barn. Arbetet innebär att vara i ett ständigt flöde. Reflektionen är en tid då axlarna kan åka ner lite, anser Sara Hvit Lindstrand.

– Då aktiveras andra delar av hjärnan och det blir möjligt att släppa fram viktiga samtal om vad vi erbjuder barnen i olika aktiviteter och miljöer. Under reflektionen kan vi göra långa kopplingar till bland annat teori, barns meningsskapande och våra värdeord.

Sedan två år driver hon, tillsammans med Carin Hellberg, de tre förskolorna Hallonett i Jönköping och Huskvarna. Båda hade tidigare arbetat på förskolorna och var väl insatta i verksamheten när de tidigare ägarna Karin Alnervik och Per Alnervik frågade om de vill ta över.

Sara Hvit Lindstrand, som även disputerat på en avhandling om de yngsta barnens kommunikation, är ansvarig för den pedagogiska verksamheten. Hon ska se till att de tio arbetslagen kommer igång med det gemensamma projektet och att det finns utmaningar och uppföljningar så att förskollärarna kan iscensätta spännande aktiviteter för barnen.

Alla tre förskolor arbetar efter den grundstruktur som under många år arbetades fram av de tidigare ägarna och pedagogerna. Strukturen följer det pedagogiska året och utgår från det gemensamma projektet ”Hållbar framtid”. Avdelningarna har lite olika fokus, men alla använder samma reflektionsmall. På höstens planeringsdag går de igenom dokumentationen.

– Vi gör en analys av vilka kunskapsområden vi har varit inne i och hur det har påverkat barnen. Vi jobbar med meningsfullheten, projektet och våra värdeord. Barn som deltar i något meningsfullt kan inte undgå att lära sig.

Reflektionen innebär en paus från det intensiva operativa arbetet och gör att förskollärarna får arbeta med det de är utbildade för. Kvaliteten på reflektionen är hög. Det kan handla om att få tid att stanna upp och titta flera gånger på ett filmklipp och ta hjälp av teori för att fördjupa förståelsen.

– Det gör att förskollärarna får kraft att se hur spännande yrket är.

För att de tio arbetslagen ska få två timmar ostörd reflektionstid i veckan finns det personal som kallas pedagogiska medhjälpare och som två och två tar över ansvaret för barngrupperna. De fyller också i där det behövs vid andra tillfällen.

– Jag tror att det underlättar om du inte behöver vara orolig över det som händer i gruppen när du inte är där.

Jobbet i förskolan är som sagt ofta slitsamt. Dessutom kommer det hela tiden nya krav som det inte alltid finns förutsättningar att genomföra. Många får dåligt samvete när de går ifrån barngruppen.

– Raster är viktiga, men ibland kan det vara svårt att få medarbetarna att ta rast för att de är så ansvarsfulla och har ett sånt driv. Det gäller att försöka införa en känsla av ”good enough”.

– Jag kan inte föreställa mig vilken stress det innebär att vara ensam förskollärare när det dessutom är svårt att få vikarier. Naturligtvis har även vi det problemet ibland. Då är det stressigt och jag känner mig otillräcklig i ledarrollen och vill helst vikariera själv. Vilket inte heller är hållbart.

Sara Hvit Lindstrand har länge undervisat på förskollärarutbildningen på Jönköping University och även forskat där. För tre år sedan disputerade hon. Att ha den bakgrunden skapar trygghet, konstaterar hon.

– Det är skönt att veta att jag kan se att förskolornas arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Min uppgift är att fläta samman teori och praktik. När jag, till exempel, i slutet av terminen går igenom avdelningarnas reflektionsmallar kan jag synliggöra, göra associationer, ställa frågor och ge exempel på olika teorier.

Sara Hvit Lindstrands avhandling heter Små barns tecken- och meningsskapande i förskola. Multimodalt görande och teknologi.

Alla artiklar i temat Hållbar lärare (14)

ur Lärarförbundets Magasin