Läs senare

Rossanna Dinamarca, V: ”Skolan ska bryta klasskillnader”

26 feb 2014

Vad ska vi med skolan till?

– Skolan är en mötesplats. Den är det enda stället där människor med olika bakgrund kan mötas, det händer inte senare i livet. Skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag. Den ska utjämna skillnaderna och se till att alla elever får rätt till kunskap och utbildning. Att alla elever har rätt till kunskap är inte så självklart längre, i den segregerade skolan.

Vilken roll ska skolan spela i samhället?

– Den ska bryta klasskillnaderna, men också könsstrukturerna. När eleverna väl kastat upp sin studentmössa i luften ska de vara fria att göra de val de vill i livet. Inget ska heller hindra dem att ändra de valen. De ska inte vara fastlåsta i positioner eller beroende av vilka föräldrar de haft eller vilka pengar de haft.

Hur syns era visioner i er sakpolitik?

– Den röda tråden är likvärdigheten, vi verkar för en skola som är till för alla. Då har vi bland annat tagit tag i frågor som kanske kan anses vara politiskt förödande, som att ifrågasätta det fria skolvalet. Vi driver också att det inte ska finnas vinstintressen i skolan – det handlar hela tiden om likvärdighet. För oss är frihet inte att välja förskola eller skola åt barnen – då hamnar ansvaret på dig som förälder: det var du som gjorde fel val. Vi menar att samhället måste ta ansvar för alla barns rätt till bra lärare och en bra skola. Vi kan inte låta aktieägares rätt till vinst gå före alla elevers rätt till kunskap. Vi vill förstatliga skolan. Det är orimligt att rektorerna ska hamna emellan kraven från styrdokumenten och kommunens krav att följa budget. Staten måste garantera alla barn en bra utbildning.

Hur skiljer sig ditt partis visioner från andra partiers?

– Jag saknar visioner över huvud taget, inte bara i skolpolitiken. I stället blir det en kamp om dagspolitiska krav. Alla partier säger nog att de vill ha en jämställd, rättvis skola, men man kan inte bara säga hur man skulle vilja ha det och sedan i politiken göra saker som går tvärs emot det. Till exempel att säga att man vill ha en skola för alla när man delar upp gymnasiet i yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Jag tycker att vi är konsekventa: vi vill ha en skola för alla, bryta klassklyftor och könsroller. Vi tar upp sådant som vinster i välfärden och det fria skolvalet – jag kan inte riktigt se att andra partier gör det.

Vilket är det största hindret för att era visioner ska uppfyllas?

– Det saknas politisk handlingskraft och politiskt mod att göra de förändringar som krävs. Sommarskola och läxhjälp ger inga stora förändringar, utan det krävs stora grepp. Man måste titta på de reformer som varit och fråga sig vad vi måste göra om.

 
Statsvetaren Maria Jarls analys:
V sticker verkligen ut hakan och efterlyser en mer visionär och ideologisk debatt med »stora grepp« i stället för läxhjälp och sommarskola. De är ensamma om att rikta kritik mot uppdelningen mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande program, ifrågasätta det fria skolvalet och vara emot vinstintressen. Man tar också tydlig ställning när man säger att skolan ska vara kompensatorisk genom att bryta klasskillnader och könsstrukturer. De säger att skolan ska utjämna skillnader mellan människor, vilket är något helt annat än att ta hänsyn till skillnader, som de flesta andra partier säger.

Namn:
Rossanna Dinamarca.

Politiskt uppdrag:
Ledamot i utbildningsutskottet, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Utbildning:
Oavslutad utbildning till senarelärare i samhällskunskap, svenska som andraspråk, specialpedagogik.

Bästa skolminne:
"Skolavslutningarna. Och studenten. Det säger ganska mycket. Det var en befrielse att lämna skolan, även om jag valde att komma tillbaka senare."

 

ur Lärarförbundets Magasin