Läs senare

Recept på text hjälper elever

02 feb 2018
Läraren måste visa eleverna vilka ingredienser en god text kan bestå av. Foto: Istock

Elevernas texter — redskap för textanalys, textsamtal och bedömning

Mikael Nordenfors

Studentlitteratur

Tänk dig att du ska laga lasange för första gången. Du har aldrig sett maträtten. Men genom att du följer ett recept så blir middagen till. På samma sätt borde det enligt Mikael Nordenfors vara när elever lär sig att skriva. Läraren måste visa receptet – ingredienserna och hur de hänger samman – bakom essän, promemorian eller skräcknovellen. Gör hen det kan de som tidigare inte skrivit inom en viss genre, lära sig det. Och det kan på kort tid bli riktigt bra!

Det handlar om hur systemisk-funktionell lingvistik kan användas av lärare för att analysera elevtexter. De som förstår hur texter är uppbyggda blir bättre rustade för att undervisa elever i deras skrivutveckling.

Elevernas texter vänder sig till såväl blivande som verksamma lärare. Mikael Nordenfors är forskare och lärare i svenska med didaktisk inriktning vid Göteborgs universitet. Han delar med sig av grundskolelevers skrivarbeten. Texterna dekonstrueras och otaliga är de teoretiska begrepp som författaren förklarar och nyttjar för sina analyser.

Nordenfors har förmåga att beskriva samtidens betygs- och framför allt bedömningssystem. Den här makronivån knyts ihop med analyser av satser och enskilda ord i elevtexter. Det stora sammanhanget, svenskundervisningen i utbildningssystemet, samsas med det lilla – olika tolkningar av texter och deras uppbyggnad.

Det är sällan som en lärobok är så faktaspäckad som Elevernas texter. Även om författaren själv uttryckligen menar att den inte skall ses som ”någon sorts encyklopedi över språk i elevernas texter”, så är det lätt att läsa den just som en uppslagsbok. Mångfalden av teoretiska begrepp bidrar till detta, liksom bokens disposition. Samtidigt skriver författaren både underhållande och insiktsfullt.

Nordenfors granskar kritiskt de instruktioner som han själv använt i mötet med elever. Han slår fast att de ofta beskrivit vad eleverna ska uppnå i stället för hur de ska nå dit: ”Sorgligt nog är vår [lärares] metod för att instruera rätt ofta att tala om resultatet som färdigt, istället för om (om)vägen fram till det.”

Boken innehåller ovanligt många figurer och tabeller. En del av dem är svåra att koda av, medan andra ger mycket information. Figuren som kallas för Vårt solsystems olika textosfärer skulle kunna tjäna som underlag för nästan en hel akademisk kurs om textbegreppet.

Elevernas texter är en viktig bok som jag hoppas kommer att användas på lärar- och fortbildningar runt om i landet.

ur Lärarförbundets Magasin