Läs senare

Recension: »Tänk om allt du vet om utbildning är fel?«

RecensionFormativ bedömning gör eleverna till »feedback-knarkare«, hävdar läraren David Didau. Tänkvärt, men emellanåt väl lättvindigt gör han upp med trender och metoder, skriver recensenten Christoffer Dahlin.

15 maj 2017

Tänk om allt du vet om utbildning är fel?

David Didau


Natur & Kultur

Det dyker hela tiden upp nya idéer om hur man som lärare bör undervisa och många kämpar för att hänga med i svängarna. Men en som tröttnat är den brittiske läraren David Didau. I boken Tänk om allt du vet om utbildning är fel? vill han göra upp med många av vår tids populära föreställningar om undervisning och lärande.

Till att börja med angriper David Didau den pedagogiska och utbildningsvetenskapliga forskningen. Pedagogik är, menar han, hopplöst genomsyrat av värderingar och ideologi.

I stället vänder han sig till kognitionsvetenskapen. Här, i forskningen om våra hjärnor, hoppas han hitta svaret på frågan om hur vi människor lär. Och han hittar en hel del av intresse.

En annan viktig aspekt är att det ska vara svårt att lära. Undervisning ska konfrontera och förbrylla.

Enligt de teorier som lyfts fram är lärande något osynligt. Det är något som sker inuti våra hjärnor när kunskap förankras i långtidsminnet. Att skilja mellan prestation och lärande är därför viktigt. I klassrummet ligger dock fokus ofta på prestation, på det som går att se, menar Didau. Men den undervisning som snabbt ger synliga resultat kan stå i motsats till den som ger kunskap på lång sikt. Ett annat viktigt begrepp är gränsland. När vi lär oss ett ämne rör vi oss genom ett gränsland. Vi går från att vara noviser till att bli experter och i gränslandet lär vi oss att behärska ämnets tröskelkoncept. Tröskelkoncept kan liknas vid den portal som öppnar upp ett nytt och tidigare otillgängligt sätt att se på något.

Illustration: Sara Frisk

Utifrån sina insikter i den kognitionsvetenskapliga forskningen förespråkar Didau en undervisning där förklaring, modellering, stöttning och övning står i centrum. En annan viktig aspekt är att det ska vara svårt att lära. Undervisning ska konfrontera och förbrylla. Helst ska lärare också interfoliera, alltså variera undervisningen så att olika förmågor tränas samtidigt.

En hel del av det som presenteras i boken går stick i stäv med de senaste årens pedagogiska trender. Till exempel utsätts formativ bedömning för en skarp kritik. Tät återkoppling på synliga prestationer främjar kortsiktigt lärande och gör eleverna till ”feedback-knarkare”, menar Didau. En annan idé som ifrågasätts är att lärare blir skickligare genom att observera varandras lektioner. En lektion är helt fel enhet att studera då lärande är något långsiktigt. En ögonblicksbild säger inte mycket om en yrkesmänniska.

Flera av de arbetssätt och metoder som blivit en del av många lärares vardag de senaste åren radas upp och skjuts ner, ofta med stöd av olika forskningsresultat. Det är både tänkvärt, intressant, underhållande och provocerande. Men det finns också brister. Trots bokens 436 sidor behandlas en del frågor lite väl hastigt. Till exempel avhandlas motivation på 17 sidor och beröm på nio. Det blir inte särskilt djuplodande. En viss avgränsning hade därför varit önskvärd. Det finns också anledning att ta bokens titel – Tänk om allt du vet om utbildning är fel? – med en nypa salt. Det visar sig nämligen flera gånger att allt du vet om utbildning kanske inte är helt fel ändå. Didau kan kritisera ett arbetssätt eller en metod för att sedan begränsa sig till att föreslå några smärre justeringar. Han vill alltså bara att du ska tänka till lite kring exempelvis när du ger feedback och hur. Mer kontroversiellt än så är det inte alltid.

Men kanske är bokens främsta styrka inte dess innehåll, utan anslaget. Didau berättar öppet om sina egna tillkortakommanden som lärare och han försöker verkligen lägga undan de ideologiska skygglapparna för att ta reda på hur och när eleverna faktiskt lär. Och det är ett förhållningssätt som alla som verkar i och kring skolan kan inspireras av.

ur Lärarförbundets Magasin