Ingår i temat
Kroppen
Läs senare

Pedra Wolde, lärare i idrott och hälsa:

Kroppen»Det behövs mer avslappning i skolan«

av Ingvar Lagerlöf
01 feb 2019
01 feb 2019
Foto: Aline Lessner

Du har skapat egna mindfulnessprogram för gymnasiet som du använder på idrotten men också i klassrummet. Varför det?

– Jag har alltid använt yogan som ett redskap i min undervisning och la märke till att eleverna främst såg fram emot avslappningsdelen. För sex år sedan utbildade jag mig till mindfulnessinstruktör och kunde få in fler moment kring avspänning och mental träning. Dagens elever har nästan inga chanser att landa och känna att det kan vara tyst och lugnt omkring dem. De är så stressade över skolarbetet och när de inte håller på med det plockar de genast upp mobilen. Jag vill påstå att våra ungas hjärnor är överhettade.

Pedra Wolde

Lärarkategori: Lärare i idrott och hälsa

Arbetsplats: Gymnasieskolan Spyken i Lund

Bostadsort: Lund

Antal år i yrket: 29

Ålder: 55

Vilket utrymme ger läroplanen för mindfulness?

– Avspänningsreglering och mental träning är en del av det centrala innehållet i idrott och hälsa, men den delen av ämnesplanen blir ofta bortglömd. Några anledningar till detta är att det inte finns något kommentarsmaterial från Skolverket eller några betygskriterier. Många lärare kan nog också tycka att det är ett svårt och känsligt ämne.

Kan man ha det i fler ämnen än idrott och hälsa?

– Ja, hos oss låter vi eleverna i tvåan på naturvetenskapsprogrammet inleda tre lektioner i veckan med att lyssna på ljudfiler med mindfulness i 4–5 minuter. Lärare och elever har varit positiva, det går snabbare att sätta i gång de lektionerna eftersom eleverna blir mer fokuserade. Så det är ingen tid som går bort, det blir en win-win-effekt.

Vad får eleverna ut av det?

– De blir mer medvetna om hur kroppen fungerar och lär sig tolka signaler på stress. Ljudfilerna innehåller inte bara avslappningsövningar, eleverna får också kunskap om hur deras kroppar och hjärnor fungerar och vad de kan göra för att minska sin stress. Men man måste inte vara med, är man riktigt stressad kan mindfulness riva upp. Då kan man läsa en bok eller lyssna på musik i lurar i stället.

Du är lärare på gymnasiet, passar det även för yngre barn?

– Ja, jag har läst in ljudfiler som kan användas i grundskolan. Mitt nästa projekt blir förskolan och då får man ha lite mer fantasifulla berättelser. Då räcker det inte med att be barnen lyssna på sin andning. Sedan vill jag gärna ha mindfulness med lärare. Bland dem finns det verkligen ett stort behov.

Alla artiklar i temat Kroppen (16)

ur Lärarförbundets Magasin