Läs senare

”På många sätt motsvarar det den kristna söndagsskolan”

Jenny BerglundHallå där, Jenny Berglund, religionsforskare.

Foto: Jezzica Sunmo

Du har gjort en studie om elevers erfarenhet av koran­­skolor i Sverige och Storbritannien. Vad är egentligen en koranskola, eller moskéskola som du hellre kallar det?

– I princip är det en fritidsaktivitet där muslimska barn lär sig om islam. De lär sig att läsa arabiska och recitera ur Koranen, men också till exempel gott uppförande. På många sätt motsvarar det den kristna söndagsskolan.

Jenny Berglund är professor i  religions­didaktik vid Stockholms universitet.

Studien gjordes genom intervjuer med ett 60-tal unga vuxna i Sverige och Storbritannien som fick blicka tillbaka på sin tid i moskéskolan. Även lärare i moskéskolor intervjuades.

Vad kom du fram till?

– De jag intervjuade i Sverige valde överlag att ­aldrig ­berätta i skolan om att de gick i islamundervisning på fritiden. Och några elever som ändå hade berättat hade fått ­negativa reaktioner, även från ­lärare, typ ”blir du tvingad?”.

Förvånade det dig?

– Egentligen inte, men jag hade nog hoppats att lärare inte reagerade negativt, utan i stället med ­nyfikenhet. I Storbritannien är det inte en stor grej ­att gå i en sådan skola, även om misstänksamheten runt dessa skolor ökat även där de senaste åren. På flera ställen hade lärarna i de statliga skolorna kontakt med lärarna i islamundervisningen och det förekom att imamer kom till den vanliga skolan och hälsade på.

Du undersökte också huruvida eleverna tog med sig ­kunskap mellan de båda skolformerna. Var det så?

– Ja, det visade sig att många tyckte att de hade lärt sig saker i moskéskolan som de haft nytta av i den vanliga skolan. Min tolkning är att det framför allt handlade om olika färdigheter som att memorera, lyssna och framträda inför andra. Men i viss mån också kunskap om islam som de haft användning av i religionskunskapen och en del geografi.

Åt andra hållet då, alltså från vanliga skolan till ­moskéskolan?

– Att ställa kritiska frågor.

Vad kan den svenska skolan lära av den här studien?

– Jag tror det vore bra om lärare i den vanliga skolan ­pratade med eleverna om den islamiska undervisningen ­och funderade över vilken betydelse den kan ha ur inlärningssynpunkt. Sedan tror jag inte det vore fel om lärare besöker moskéskolorna. Då skulle de kunna upptäcka att väldigt många av dem har mer än islam på schemat.

Som vadå?

– Läxhjälp, hemspråksundervisning och idrott.

Men finns det inte risk att den här undervisningen tar fokus från den vanliga skolan?

– Den risken finns väl i så fall med fotboll och  andra fritidssysselsättningar också.

ur Lärarförbundets Magasin