Läs senare

Övergrepp påverkar tilliten

01 feb 2019

Tack för temanumret om tillit. Att lärare ifrågasätts mer nu för tiden beror kanske på att föräldrar i större utsträckning förväntar sig att barnen ska få bra resultat i skolan och att de tycker att just deras barn ska ges större uppmärksamhet.

En känsla av bristande tillit kan ha många andra orsaker. I en tidningsartikel läste jag om en manlig lärares övergrepp mot en ung elev. Rimligtvis bör övergrepp, förutom det obehag det förorsakar de drabbade och deras närmaste, även påverka förtroendet för skolan ­negativt och därmed också tilliten till enskilda lärare.

Dessa problem tycker jag också kunde ha en plats i ett temanummer om tillit. Då med tonvikt på hur man kan arbeta förebyggande. Det gäller att skapa en skolmiljö där kränkande behandling av elever från vuxnas sida och av elever sinsemellan är främmande inslag.

Kjell Nilsson, speciallärare och pensionär, Rydsgård

Svar: Tyvärr måste vi prioritera hårt bland olika aspekter av ett tema eftersom ­antalet sidor är begränsat. Men vi för upp den viktiga fråga du tar upp på vår idélista för framtida artiklar.

ur Lärarförbundets Magasin