Läs senare

»Om lönerna höjs blir skolorna bättre«

Lärare i världenÖverfulla klassrum och låga lärarlöner. Grundskolläraren Grace Namande i Uganda kämpar för att alla elever ska klara examensproven.

03 maj 2019
Grace Namande undervisar på en muslimsk skola men är själv katolik.
Foto: Rachel Mabala

Trots att det är sommarlov är det liv och rörelse på Kawempe Muslim Primary School. Expedition är öppen och tar emot elevregistreringar inför nästa läsår. Flera av lärarna bor i hus inne på skolgården och håller på med vardagliga sysslor såsom tvätt och matlagning över öppen eld. Den stora fotbollsplanen är väl använd av områdets barn.

Kawempe är en förort i norra delen av Ugandas snabbt växande huvudstad Kampala. Många av eleverna här är inflyttade från olika delar av landet och har olika modersmål.

De flesta bor i enkla och ofta tillfälliga hus i slumområden och flyttar ofta.

Grace Namande

Ålder: 38 år.

Bor: Kampala, Uganda.

Familj: Man och fem barn.

Yrke: Grundskollärare i matematik, språk och idrott.

Lärarutbildning: 3-årig, Primary Teachers College.

Arbetsplats: Kawempe Muslim Primary School.

Fritid: Vara med familjen och ta hand om familjens djur, bland annat grisar.

– Eleverna i min klass ändras hela tiden. De flyttar till andra områden och börjar i nya skolor, säger Grace Namande, grundskollärare i matematik, språk och idrott.

Grace Namande är katolik och bor därför inte på skolan. Hon skrattar och säger att hon har en handfull grisar hemma i trädgården och att det inte skulle gå på den muslimska skolan. Där är det i stället gott om höns och getter som lärarna föder upp för att dryga ut de låga lärarlönerna. Men att det är en muslimsk skola mär­ks inte i undervisningen. Såväl lärarna som eleverna är både kristna och muslimer, och det är frivilligt att delta i de dagliga bönestunderna i aulan.

Kawempe Muslim Primary School är en offentligt ägd grundskola. Men eftersom den startades med hjälp av pengar från islamiska samfund är den officiellt muslimsk. I närheten finns det också både högstadium och gymnasium. Dessutom har skolan ett damfotbollslag, Kawempe Muslims Ladies, som är regerande ugandiska mästare.

– Barnen älskar idrott. Om de bråkar brukar jag hota med att de som bråkar inte får vara med på idrotten, säger Grace Namande.

Förra läsåret var det som mest 81 barn i hennes klass i årskurs 5. Hon har dock hjälp av en assistent och tillgång till två klassrum, så oftast arbetar de i halvklass. Men även 40 femteklassare är en utmaning att hålla ordning på. ­Sär­skilt då klassrummen är betydligt mindre än i svenska skolor och eleverna trängs på långa bänkar. I många ugandiska skolor används spöstraff, men här finns en policy att använda det endast i undantagsfall.

Grace Namandes elever byts ofta ut eftersom de flesta bor i slummen och flyttar ofta.
Foto: Rachel Mabala

– Den lärare som visar att hon älskar sina elever, blir omtyckt av eleverna och de lyssnar på henne. Jag säger åt dem att vara tysta. Det räcker oftast. Men vi måste få prata i klassrummet. Vi är inte fångar. Därför säger jag oftast åt dem att prata tystare, så här…, säger Grace Namande med en viskande röst.

När hon lärt känna eleverna delar hon in dem i tre grupper. De som har lätt att lära placerar hon till höger, de som går framåt i normal takt i mitten och de som har svårt till vänster. Det gör att hon lättare kan ge individuell hjälp. Inte minst i matematik som eleverna ofta tycker är svårt.

– Eleverna gillar att undervisa och hjälpa varandra.

I slutet av varje läsår är det examensprov. De elever som misslyckas får gå om. Men ibland ser skolan mellan fingrarna på resultatet.

– Om föräldrarna ber oss att släppa igenom barnet eftersom de inte har råd att betala för ett extra år så gör vi det. Men i de fallen förbereder vi deras nya lärare på att de ligger efter.

Skolgången är i princip gratis i Uganda. Men eftersom ”ett hungrigt barn inte kan lära sig”, som Grace Namande säger, har den här skolan en avgift som täcker frukost, lunch och rent vatten.

En glad lärare som kan leva på sin lön anstränger sig till max, säger Grace Namande.
Foto: Rachel Mabala

– Det är inte mycket pengar. Du kan omöjligt mätta ditt barn under en termin för de pengarna. Men det är många som ändå inte kan betala. Problemet är att de ibland inte vågar berätta för oss så att vi kan hitta en lösning. I stället stannar barnen hemma.

Fattigdom är alltså ett första stort hinder för att den kommande generationen i Uganda ska få en bra skolgång. Det andra är att skolsystemet i sig är underfinansierat. Grace Namande säger att staten måste ta sitt ansvar och rusta upp de dåligt underhållna offentliga skolorna och att lärarlönerna måste höjas. I dag är det svårt att leva på en lärarlön.

– Om lönerna höjs kommer skolorna att bli bättre. En glad lärare som kan leva på sin lön anstränger sig till max och eleverna får en bättre undervisning.

Uganda har en av världens snabbast växande folkmängd. Nästan hälften av befolkningen är under 15 år.

50 elever per klass

Utbildning: Lärarutbildningen är 2 år. Påbyggnad finns för att bli vice rektor och rektor.

Lön: Ingångslönen för grund- ­skollärare är cirka 1 100 svenska kronor och kan som max höjas till cirka 1 300 SEK. För gym­nasielärare är in­gångslönen cirka 1 500 SEK, och kan höjas till cirka 1 800.

Karriär: Lärare kan bli be­for- drade till Senior Education Assistants som förutom undervisning har till uppgift att vara mentorer för nya lärare.

Fackförbund: Uganda National Teachers’ Union (UNATU) organiserar offentligt anställda lärare och Uganda Private  Teachers’ Union (UPTU) organiserar privatanställda.

Fackliga frågor: Högre löner och att staten ska satsa på mer utbildning.

Hälften går klart 7:an

Fri skolgång: Infördes 1997.

Primary: Grundskolan är sju år. Varje årskurs avslutas med examensprov som eleverna måste få godkänt på för att gå vidare. Det innebär att många elever går om årskurser eller hoppar av. Det är därför vanligt med åldersblandade klasser. Mindre än hälften fullföljer grundskolan och endast en dryg fjärdedel går vidare till Secondary.

Secondary: Lower Secondary School är fyra år, förlängs med två år för dem som går vidare till Upper Secondary School.

Offentliga och privata skolor: De flesta grundskolor är statliga. 80 % av eleverna går i statlig grundskola och 20 % i privat. I Secondary är dock hälften av skolorna statliga och hälften privata.

Läs- och skrivkunnighet: 85 % av alla män över 15 år kan läsa och skriva. För kvinnor är motsvarande siffra 72 %.

Källor: Uganda National Teachers’ Union, Ministry of Education and Sports in Uganda, CIA World Factbook, UNICEF, Rädda Barnen, Wikipedia.

ur Lärarförbundets Magasin