Ingår i temat
Tillit
Läs senare

Nathalie Lundborg, grundskollärare:

Tillit»Jag känner stor frihet i mitt jobb«

23 nov 2018
Foto: Per Trané

Vad betyder frihet i yrket för dig?

–  Jättemycket! Det är en viktig anledning till att jag stannar på skolan. Här har jag frihet att lägga upp undervisningen på det sätt som jag vill. Jag gillar att utgå från elevernas intressen. Nyligen fick eleverna till exempel rösta om vilket område som vi skulle jobba med i SO. De valde historia och nu arbetar vi med att skapa en modell av en medeltidsby i klassrummet.

Innebär Freinet-inriktningen någon ­begränsning i vad du gör?

– Vi arbetar inte med läromedel i så stor utsträckning utan utgår från verkligheten. Ibland hade det varit skönt att luta sig mot läromedel. Men att ha verkligheten som lärobok ger mig och eleverna möjligheter att forma undervisningen.

Nathalie Lundborg

Lärarkategori: Grundskollärare med inriktning svenska/engelska 1—7. Klasslärare i årskurs 4.

Arbetsplats: Freinetskolan Tallbacken i Ljusdal med cirka 180 elever och 30 anställda.

Bostadsort: Järvsö.

Antal år i yrket: 4.

Ålder: 30.

Du har också arbetat i kommunala skolor. Upplever du någon skillnad i frihet jämfört med friskolan som du är på nu?

– Det var mer administrativt arbete i de kommunala skolorna. På min nuvarande skola har jag sju timmars schemalagd tid att sköta administrativa uppgifter. Vi är tre lärare i klassen och kan därför dela upp dokumentation och annan administration mellan oss. Det blir mindre betungande och jag blir inte så låst vid pappersarbete.

– En stor skillnad är att det är kortare beslutsvägar på friskolan. Om man har en idé till förändring behöver man inte gå och vänta jättelänge på ett beslut. I våras var det till exempel en fritidspedagog som testade att ha morgongympa med sina elever. Försöket föll väl ut och därför ville jag och några andra lärare också börja med det. Redan nu i höst har min klass morgongympa varje dag.

Vilket stöd får du från rektor?

– Jag känner att rektorn har stor tillit till mitt arbete och att hon förmedlar till mig att det är jag som vet bäst vad eleverna behöver och kan. Rektorn vill också att lärare och elever ska vara med och tycka till. När skolgården gjordes om för ett tag sedan kom många av idéerna som genomfördes från oss lärare.

De två personer som äger skolan arbetar också som ekonomiansvarig respektive resursperson på skolan. Hur är det? Känner du dig granskad?

– Nej, det känns bara roligt. De är en del av kollegiet. De två startade skolan för tjugo år sedan och de brinner för Freinetpedagogiken. Deras engagemang påminner oss andra om principerna som skolan verkar för, exempelvis elevinflytande, praktiskt arbete och kopplingen mellan skola och verklighet.

Hur upplever du statusen som lärare?

– Elevernas föräldrar har tilltro till mig och respekt för mina kunskaper. Men ute i samhället tror jag att många anser att lärar­yrket är ganska oviktigt. Jag har svårt att förstå att vårt arbete inte värderas högre, vi lägger ju grunden för och formar unga människor. Jag har till och med fått höra att lärare inte behövs, att alla kan lära sig själva, bara man googlar. Det hade varit roligt med mer cred!

Alla artiklar i temat Tillit (14)

ur Lärarförbundets Magasin