Läs senare

Mindset blir en krok att hänga lite av varje på

23 nov 2018
Foto: Twenty20

Utmanande tankesätt – utveckla motivation genom ett dynamiskt mindset

James Nottingham & Bosse Larsson

Natur & Kultur

Hela tiden kommer nya trender kring hur vi kan höja våra prestationer. Ett begrepp som fått stort genomslag är psykologiprofessorn Carol Dwecks ”mindset”. Ett statiskt mindset innebär att vi ser talang och intelligens som något vi föds med och inte kan påverka, ett dynamiskt mindset innebär att vi tror att alla alltid kan förbättra sina prestationer. Vilket synsätt vi anammar får långtgående inverkan på förmågan att utvecklas, menar Dweck.

Om betydelsen av mindset, och hur man kan arbeta med det i skolan, har de båda skolutvecklarna James Nottingham och Bosse Larsson nu skrivit boken Utmanande tankesätt – utveckla motivation genom ett dynamiskt mindset. Teorier blandas med konkreta råd (när eleven säger: Jag kan inte, svara: Du kan det inte än).

Som med alla trender har idéerna också fått kritik och författarna inleder med att ärligt resonera kring denna. De tar upp att effekterna av ett dynamiskt mindset, av pedagogikprofessorn John Hattie, bedömts som relativt små. De menar att detta beror på de förenklingar som teorier ofta genomgår när de omsätts i praktik. Det krävs helt enkelt kunskap för att göra rätt. Det är ett rimligt antagande, men alltså ännu obekräftat.

Författarna påpekar också att ett dynamiskt mindset inte bara syftar till att höja det mätbara lärandet utan också har andra positiva effekter, som uthållighet, en villighet att anta utmaningar och förmåga att hantera kritik på ett konstruktivt sätt. Att det hela främst syftar till att höja prestationerna ligger ändå i under­texten, om än på ett mestadels sympatiskt sätt. Författarna ger bra förslag på hur man kan peppa eleverna att välja vägar som utmanar och utvecklar dem, hellre än sådana som bara handlar om att få visa vad de redan kan.

Boken är tyvärr lite babblig och rörig och jag får flera gånger känslan att begreppet mindset används som en krok att hänga upp lite av varje, som författarna vill ha sagt, på. Jag hade hellre sett en slankare bok som fokuserat på just hur lärare kan påverka elevers sätt att tänka om sina egna förmågor. Exemplen och övningarna är dessutom ofta onödigt detaljrika och upprepningarna många.

Jag får bland annat väl frekvent veta att beröm kan ges på olika sätt, med olika effekt (det är bättre att berömma för ansträngning och utveckling än för begåvning om man vill få eleverna att kämpa). Och så tycker jag att författarna pratar alldeles för lite om hur lärare kan hjälpa sina elever att ställa upp egna mål (och inte bara anamma de skolan ställt upp), och förbereda dem för ett handlingskraftigt liv. Men den bristen är knappast bara deras.

ur Lärarförbundets Magasin