Läs senare

Mindre forskningspengar med borgerlig budget

Anslaget till det nya Skolforskningsinstitutet som ska instiftas i januari minskar med 10 miljoner kronor när alliansens budgetmotion nu oväntat klubbats igenom. Det är en tredjedel av totalbeloppet.

05 Dec 2014

Regeringen hade för avsikt att lägga 30 miljoner. Varför satsar ni inte lika mycket, Christer Nylander (FP), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott?

– Det här är ju vår idé från början och 20 miljoner är den summa som vi hade avsatt. Sen ökade regeringen anslaget med 10 miljoner i sin egen budget. Det är alltid väldigt svårt att veta hur mycket pengar som behövs. Det viktiga är att köra igång nu och efter något år utvärdera om det behövs mer pengar. Det kostar alltid lite mindre i en uppstartsfas och beloppet är inte skrivet i sten.

I er motion nämns inte Skolforskningsinstitutet och det finns inte med som en egen budgetpost. Hur kommer det sig?

– En motion är inte lika detaljerad som en budgetproposition. Eftersom regeringens budget har fallit är det alliansens budget som ska bli statlig politik. Därför måste vi nu gå igenom den mycket mer grundligt än vad man normalt sett gör i en motion. Vi kommer att reda ut vad de olika anslagen innebär och hur de ska tolkas.

När blir detta klart?

– Vi jobbar dag och natt med detta nu. Det är ett jättearbete. Vi ska specificera utgifterna i det betänkande som utbildningsutskottet kommer med, som förhoppningsvis blir klart i nästa vecka.

Så institutet kommer att dra igång den 1 januari som det var tänkt?

– Om det blir första januari vet jag inte, budgeten tas inte förrän precis innan jul. Det är ett extremt tufft arbete måste jag erkänna. Vi avvaktar utvecklingen i utskottet och hoppas att vi kan presentera det här nästa vecka. Därefter kommer det att debatteras och fattas beslut i kammaren. Då vet vi hur det blir. Sen får vi se vilken regering som sitter efter nyvalet också. Men tanken är att institutet ska vara igång under 2015.

ur Lärarförbundets Magasin