Ingår i temat
Fånga bildningen
Läs senare

María González Labbé, Chile: Bildning är en livslång process

15 maj 2017
Foto: Pablo Ovilla/TT

Vad är bildning för dig?

– Jag gör en distinkt skillnad mellan utbildning och bildning. Utbildning handlar om att tillgodogöra sig kunskap och disciplin om ett ämne, medan bildning för mig går djupare än så. Utöver ren faktainlärning innebär bildning också att man behöver omsätta kunskapen i vissa värden, kulturella och etiska, som blir som en ledstjärna i relation till andra människor och som förs vidare från en generation till en annan.

Ser du dig själv som en bildad person?

– Ja, det gör jag. Jag studerade under en tid när den akademiska nivån i Chile var känd som en av de bästa i Latinamerika. Det var innan militärdiktaturen styrde det här landet under 70- och 80-talen. Det vi fick med oss, förutom rena kunskapsdiscipliner, var en drivkraft om att hela tiden fortsätta att utbilda och bilda oss i våra respektive yrkesprofessioner. Det betyder att jag ser på bildning och utbildning som en livslång process av ständig utveckling.

Hur ser du på din roll som lärare i relation till utbildning och bildning?

– Jag är krävande i fråga om färdigheter, för jag vill att mina elever ska få ut det bästa av min erfarenhet och uppnå högsta resultat i lärandet. Men jag är också noga med att etablera personliga relationer till var och en. Det är en förutsättning för att kunna fördjupa utbildning till bildning och för att eleverna ska kunna få med sig principer och värderingar som är viktiga i livet och i att vara en del av det samhälle de vill skapa.

Finns det någon nationell kanon för skolorna i Chile?

– Nej. Utbildningsministeriet föreslår studieplaner och sätter upp obligatoriska minimikrav. I det ingår listor med förslag på böcker, men det finns ingen obligatorisk litteratur. Varje lärare bestämmer vad och hur mycket deras elever ska läsa.

Namn: María González Labbé.

Ålder: 65 år.

Bor: Viña del Mar i Chile

Gör: Gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen.

Senast lästa bok: Historia secreta de Chile (Chiles hemliga historia) av Jorge Baradit.

Motto: »Jag tar emot dig med öppet sinne« (syftar på mötet med eleverna).

Alla artiklar i temat Fånga bildningen (12)

ur Lärarförbundets Magasin