Ingår i temat
Uppdrag under press
Läs senare

Madeleine Högman, speciallärare:

Uppdrag under press»Demokratin behöver nätsmarta elever«

08 maj 2018
Foto: Britt Mattsson

Konceptet Nätsmarta är en del av ert demokratiarbete. Hur då?

– Nätsmarta bygger på värdegrunden och det demokratiuppdrag vi har. Vi hjälper barn och unga, från sex år  och uppåt, att hitta sin kompass för ett sunt nätanvändande. De behöver helt enkelt strategier för att hantera nätet och sociala medier. Tanken är ju att vi ska fostra demokratiska världsmedborgare som klarar av att befinna sig i samhället och då behöver man vara nätsmart.

Hur går ni till väga?

– Vi utgår från barnens arenor, de plattformar de använder. Utifrån det pratar vi vidare om sådant som hat och hot på nätet, något som även de här yngre eleverna som vi jobbar med utsätts för. Vi pratar också mycket om källkritik, vem som är avsändare och vem som är mottagare. Vad har den personen för syfte? Det här går som en röd tråd från sex år och upp till sexan där vi pratar med barnen om grooming, att en person inte alltid är den som han eller hon utger sig för att vara.

Madeleine Högman

Lärarkategori: Speciallärare, åk 4–6, samt förstelärare med IT-inriktning.

Bostadsort: Sandviken

År i yrket: 17 år.

Skola: Jernvallsskolan, F–9, i Sandviken (tidigare på Murgårdsskolan)

Ni tar även upp den digitala identitet man skapar på nätet. Vad handlar det om?

– Är man den som ger sig på andra och skriver aggressiva kommentarer handlar det inte bara om att man kränker andra. Man måste också fundera över vilken bild man skapar av sig själv, en bild som kommer att finnas kvar på nätet. Det finns ett jättebra exempel i Jocke, i Youtubekändisarna Jocke & Jonna. Han försöker nu göra sig ett annat liv än vad han en gång startade. Men mycket av det han gjorde som yngre ligger ju kvar. På något vis får man en stämpel.

Youtubekändisarna Jocke och Jonna, är de en bra ingång när man ska prata med barnen?

– Jocke och Jonna är elevnära.Det räcker med att fråga: Tycker ni att Jocke och Jonna skulle ha lagt ner sin kanal? Av svaren kan du få tusen uppslag. Var trygg i att du har kunskap om pedagogiken och låt barnen berätta om sina arenor.

Ni har jobbat med det här konceptet i sex år. Märker ni någon effekt?

– Allra störst skillnad märker vi när det gäller kränkningar. Om eleverna exempelvis ser att några inte skriver snälla saker till varandra på nätet går de i dag in och säger: Sluta! Nu räcker det. Eller går till en vuxen och säger till, ofta med skärmdumpar som bevis. Vi kan verkligen se att det gör stor skillnad.

Läs mera om Sandvikens arbete: www.natsmarta.se

Alla artiklar i temat Uppdrag under press (12)

ur Lärarförbundets Magasin