Läs senare

Leken är granne med Gud, kärleken och konsten

Kan en gudstjänst kallas lek? Lars h Gustafsson intervjuar prästen och kantorn liksom jazzmusiker, fotbollstränare, läkare och psykologer i sin jakt på den äkta leken.

21 nov 2013

Författaren börjar med att varna läsaren. Förskollärare ska inte tro att boken ger någon fördjupad kunskap om Winnicott eller Vygotskij. En förälder sugen på lektips kommer att bli besviken. Kanske har Lars h Gustafsson i första hand skrivit Leka för livet för sig själv, för att reda ut begreppen och bestämma sin egen hållning till det redan så utforskade och omskrivna ämnet lek.
För min del tillåter jag mig leken att se författaren som ett hus, en ståtlig, slottsliknande byggnad. Lars h Gustafsson har prestige och auktoritet i allt som gäller barn och barnuppfostran. Jag tänker mig ett vackert rum i dunkelt ljus, med dubbeldörrar som öppnas mot altanen och vidare mot trädgården och en fjärran horisont. Ett kapell och en musikpaviljong skymtar i parken, där också en idrottsplan får plats. Min fantasibild symboliserar vidden och bredden av författarens perspektiv och indikerar att leken för honom är granne med Gud, kärleken och konsten.

Allt som kallas lek finner sannerligen inte nåd inför Lars h Gustafsson. Kalla lek för lek och övning för övning, säger han strängt och syftar på vuxenstyrning och idrottens tävlingskultur som skördar offer inte bara i form av fysiska skador. De estetiska gymnasieprogrammen sågs som ett lyft men har inte visat sig hålla måttet.

I minnesbilder återskapar författaren, den äldste av sju syskon, sin egen barndom. För inte länge sedan ansågs små barn sakna smärtförnimmelser och ett övergivande ”glömdes” snabbt. Lars h Gustafssons egna upplevelser bevisar att en smärtsam skilsmässa från mamman ger spår för livet, en sanning som nu även bekräftats av forskningen.

Kan en gudstjänst kallas lek? Lars h Gustafsson intervjuar prästen och kantorn liksom jazzmusiker, fotbollstränare, läkare och psykologer i sin jakt på den äkta leken. Inom barnuppfostran liksom pedagogiken avfärdas metoder och färdiga recept. Janusz Korczak framstår som en stark förebild för Lars h Gustafsson. Det öppna arbetssättet utan given manual eller planering, då pedagogen och barnen tillsammans med lekens hjälp skapar inlärning, kallas i boken ”ögonblickets pedagogik”. Ledaren fångar tillfället i flykten och gör barnen delaktiga i ett innehåll som skapas i stunden.

Lars H Gustafsson. Leka för livet. Norstedts

 

ur Lärarförbundets Magasin