Läs senare

Läsning på padda ställer särskilda krav

Hallå där, Maria Rasmusson, som har skrivit en avhandling i pedagogik om digitalt läsande.

03 mar 2015

 
Bild: Frida SjögrenVad har du undersökt i avhandlingen?

– Den handlar om läsförståelse, framför allt av digitala texter. Området var väldigt outforskat när jag började, därför valde jag att undersöka det ur flera olika perspektiv, genom fyra olika delstudier. Dels gjorde jag ett traditionellt lästest, där elever fått läsa samma texter på papper och på skärm, dels två studier baserade på det digitala läsförståelsetestet i Pisa-undersökningen 2009. I den ena undersökte jag om det gick att få fram någon specifik faktor för just digital läsning, i den andra hur socio-ekonomiska faktorer påverkar resultatet. I den fjärde studien gjorde jag videoobservationer av elever parvis, där jag var ute efter de faktorer som är viktiga för att klara digital läsning.

Vad har du kommit fram till?

– Jag har tre slutsatser: att det krävs speciella förmågor och kompetenser för läsförståelse av digitala texter, att läsförmågan påverkas av sammanhanget som texterna presenteras i och att det verkar vara mindre socioekonomiska likvärdighetsproblem för den digitala läsningen, än för den traditionella.

– Den unika digitala läsfaktorn kräver sådant som att kunna navigera på datorn och att kunna värdera olika källor. Här påverkade datorspelandet till pojkarnas fördel. Det kan ha att göra med att de har tränat upp sin visuo-spatiala förmåga genom datorspelen, något som många andra studier också visar. Jag måste betona att flickorna klarade både den traditionella och den digitala läsningen bättre än pojkarna. Det pojkarna var bättre på var enbart de delar där jag räknat bort den traditionella läsförmågan.

Vilka slutsatser kan man dra för skolans del av resultaten?

– De visar att den traditionella läsningen fortfarande är oerhört viktig och att skolan verkligen måste satsa på den, eftersom det är där vi har stora problem och stora skillnader i likvärdighet och mellan könen. Man måste också träna på strategier för digital läsförståelse. Då det speciellt är pojkarna som har problem med läsning, och de bland annat spelar mycket datorspel, kan det vara en ingång till läsning, för att öka läsengagemanget.
Fotnot: Avhandlingen Det digitala läsandet lades fram vid Mittuniversitetet.

ur Lärarförbundets Magasin