Ingår i temat
Hållbar lärare
Läs senare

Lärare vill prata mer med kollegor

Hållbar lärarePauser och samtal med kollegor är efterfrågade men sällsynta inslag i lärares vardag, konstaterar forskaren och skolpsykologen Elinor Schad.

21 sep 2018
De pressade scheman som lärarna har gör att det sällan dyker upp tllfällen att spontant dela erfarenheter, menar Elinor Schad. Foto: Psykologförbundet

– Det är sorgligt att det inte byggs in lite ”downtime” under lärarnas arbetsdag, säger skolpsykologen Elinor Schad.

Under arbetet med avhandlingen i psykologi, No Time to Talk! blev hon förvånad över lärares svårigheter att få tillfälle till återhämtning.

– En lärare berättade att hon brukade gå in på toaletten och meditera i fem minuter för att få en paus.

Över en tredjedel av de 445 grundskollärare som deltog i avhandlingens delstudier uppgav att de inte fick tillräcklig vila från arbetet, särskilt inte mellan arbetsdagarna. Inte minst kommunikation med föräldrar, som ofta utförs hemma på kvällstid under förtroendearbetstiden, svämmar lätt över. Problemet skulle kunna lösas genom enkla, gratis åtgärder av rektorn, påpekar Elinor Schad

– Rektorn kan ta fram gemensamma riktlinjer för hur och när föräldrakontakter ska ske. Studien visar att det saknades på de allra flesta skolor.

En faktor som visar sig ha stark koppling till hälsa och tillfredsställelse på arbetet är kommunikationen mellan kollegor. Lärare vill visserligen ha autonomi i sin undervisning, men de är tveklöst angelägna om att kunna samtala med sina arbetskamrater om didaktik, lektionsupplägg, ämnes­övergripande teman och annan kollegial samverkan, både spontant och i strukturerad form. Något som stöter på hinder.

– När en lärare kommer ut från en lektion, uppfylld av något positivt eller negativt som hänt, så finns sällan någon kollega till hands att dela erfarenheten med.

Förklaringen är lärarnas pressade scheman, de är ute på rastvakt eller äter pedagogisk lunch. När kollegorna ändå får tillfälle att samtala avhandlas det akuta, som elevärenden.

Att personalmötena ofta går åt till ren information från rektorn är lärarna frustrerade över. Även att kommunikationen mellan rektorn och den enskilda läraren sköts genom mejl ses som en nackdel. Det innebär att man sällan vet vilka frågor som kommer upp bland kollegorna.

– Många saknar den lista som brukade sitta på kylskåpet i personalrummet där alla kunde skriva upp vad de ville ta upp på möten.

Men det finns hopp. Elinor Schad ser en god grund hos lärarna själva för att få till djupa samtal. Väl över 80 procent av deltagarna i avhandlingen anser att de blir bemötta med respekt av kollegor, och de känner del i gemenskapen. De arbetslag som deltog i fokusgrupperna kom snabbt till väsentligheter i samtalen. Lärare berättade också om hur de tillgodoser kommunikationsbehovet på egen hand, genom att träffas innan jobbet, eller planera via sms.

Men det är rektorernas ansvar att skapa tillfälle att stöta och blöta frågor om didaktik och samarbete, till exempel på personalmöten, fastslår Elinor Schad.

Elinor Schads avhandling i psykologi, No Time to Talk! – Teachers’ Perceptions of Organizational Communication and Work-related Health (Lunds universitet) grundar sig på en fokusgruppsstudie och en enkätundersökning, båda med grund­skollärare.

Alla artiklar i temat Hållbar lärare (14)

ur Lärarförbundets Magasin