Läs senare

”Lärare är redo att snäppa upp den vetenskapliga nivån i sitt arbete”

INTERVJU Förutom beprövad erfarenhet ska undervisningen i svenska klassrum vila på vetenskaplig grund. Men kan man lita på all forskning och vem bestämmer vilka nya rön lärarna ska använda sig av?

14 dec 2016

Frågar man engelsmannen Tom Bennet, lärare och grundare av konferensen Research Ed, svarar han nej, man kan inte lita på all forskning, lärarna måste själva avgöra vad som fungerar.

Foto: Anders G Warne
Tom Bennet är lärare i historia och filosofi samt grundare av Research Ed. Researched.org.uk.

– Det finns så mycket i skolan som bara pågår och lever vidare, exempelvis uppfattningen att barn lär sig bäst i grupp eller att de har olika lärstilar. När jag började titta på de vetenskapliga beläggen för dessa ”sanningar” såg jag att de ofta var svaga. Till slut skrev jag en bok som hand-lar om de största myterna bakom det vi gör i skolan.

Tom Bennett är aktiv på sociala medier och kort efter att boken Teacher Proof publicerats bröt en livlig diskussion ut på nätet. Och när han la upp en tweet och frågade om det fanns intresse av att träffas och diskutera pedagogisk och skolnära forskning explo-derade det. På ett par timmar kom flera hundra svar från lärare som ville bidra på olika vis.

En lördag i september 2013 träffades 500 personer i en högstadieskola i sydöstra London för den första konferensen under namnet Research Ed – som enligt Tom Bennet är en kritiskt granskande, gräsrotsledd lärarorganisation för att höja lärares medvetenhet kring forskning.

Nu tre år senare har Research Ed varit över hela Storbritannien, i New York, Sydney, Melbourne, Amsterdam och Oslo. I våras hade Göteborg besök och i februari är det dags för Haninge söder om Stockholm. Bland föreläsarna finns forskare, politiker, lärare och tjänstemän som på något sätt har anknytning till skol- och utbildningsfrågor.
– Det finns en hel del ny forskning om hur vi lär ut, om inlärning och hur hjärnan fungerar. Skolan har hittills varit mot-ståndare till att ta till sig det här men nu tror jag att lärare är redo att snäppa upp den vetenskapliga nivån i sitt arbete.

Hur skiljer sig Research Ed från andra konferenser?
– Vi kopplar ihop lärare och forskare. Det ska inte vara som tidigare att forskare talar om för lärare vad som gäller. Vi vill att lärare talar om för forskarna vad de behöver. Konkreta saker som hur lång ska en skoldag vara eller hur hjälper jag min autistiska elev i klassrummet. Ingen en-skild har alla svar. Praktikerna har sina svar, forskarna har sina svar och vi för dem samman.

Vilka effekter har du sett?
– Fler och fler skolor har numera en forskningsledare, en lärare som ansvarar för att hålla sig uppdaterad och sprida relevant forskning till kollegorna. Och många lärare som deltagit i tidigare konferenser har bildat grupper där de läser en vetenskaplig rapport eller artikel som de sedan träffas för att diskutera.

ur Lärarförbundets Magasin