Läs senare

Lär av Norges fjärrundervisning

DebattModersmålsundervisningen och studiehandledningen kan bli mycket mer jämlik. Lösningen är att låta staten ta ansvar för fjärrundervisning i modersmål, som i Norge, skriver Anna Kaya.

Illustration: Ulf Frödin

Debattören:

Anna Kaya är lärare för nyanlända och projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Man lär bäst på ett språk man kan. Egentligen är det en självklarhet men när det gäller ett stort antal nyanlända elever gäller tydligen inte detta. Dessa elever förväntas nämligen utveckla ämneskunskaper på ett språk de ännu inte kan till fullo, nämligen på svenska. Visst, elever som har behov av studiehandledning på modersmålet ska få det. Behovet är dock ofta betydligt större än resurserna som finns till förfogande. Faktum är att vi har väldigt många nyanlända elever som inte får undervisning anpassad till sina förutsättningar och behov eftersom tillräcklig studiehandledning saknas.

Hur är det möjligt, i ett digitaliserat samhälle som Sverige, att vi inte kan ha en större likvärdighet gällande modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet?

De allra flesta huvudmän och rektorer i Sverige sliter sitt hår för att hitta kvalificerade personer som kan bedriva studiehandledning på modersmålet. Vi har därutöver många, många lärare som försöker anpassa undervisningen och ta fram flerspråkigt material, så att deras nyanlända elever ska kunna ta till sig av undervisningen och utveckla nödvändiga kunskaper trots att studiehandledning kanske saknas.

Kommuner och enskilda skolor måste uppfinna hjulet gång på gång eller förlita sig på eldsjälar. Dessutom behöver många rektorer lägga stora delar av läromedelsbudgeten på att köpa dyra licenser för att nyanlända elever ska få tillgång till översatt material. Jag kan för mitt liv inte förstå varför staten inte kan ta ett större ansvar i denna fråga så vi får något som åtminstone liknar likvärdighet.

Jo, jag har läst utredningen Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (2017:44) och förstår att det är ett litet steg på vägen. Jag blev dock besviken över att utredningen inte lade fram konkreta förslag som bidrar till ökad tillgång till, och ökad likvärdighet, gällande studiehandledning på modersmålet. Visst, huvudmän får köpa studiehandledning som fjärrundervisning från en annan huvudman. Men vilken huvudman ser till att ha modersmålslärare i överflöd för att kunna hjälpa andra huvudmän?

I Norge pågår i detta nu ett väldigt intressant projekt med tvåspråkig, webbaserad ämnesundervisning för nyanlända elever. Inte bara finns det tillgång till flerspråkiga ämneslärare utan de bygger även upp en bank av undervisningsmaterial och flerspråkiga lärresurser som planeras bli tillgänglig för alla. Inte bara för dem som har råd. Tänk vilken fantastisk resurs för alla flerspråkiga elever och deras lärare! Vad har vi i Sverige? Vi har ideella initiativ som studiehandledning.wikispaces.com och den tidigare så omtyckta webbplatsen Tema Modersmål, som Skolverket släcker ner i februari 2018.

Nyanlända elever har rätt att använda alla språk i undervisningen för att gynna språk- och kunskapsutvecklingen. Dessutom vet vi att det är en framgångsfaktor. Då är det märkligt att staten inte tar ett större ansvar för att utveckla möjligheter för eleverna att få göra just detta. Hur svårt kan det vara?

Lek med tanken att staten är huvudman för fjärrundervisning i modersmål. Inte så att det enbart är staten som ska bedriva modersmålsundervisning utan mer som ett komplement när huvudmannen inte kan erbjuda denna. Till detta uppdrag skulle man kunna koppla både tvåspråkig ämnesundervisning via fjärrundervisning liksom studiehandledning på modersmålet i interaktiv form. De lärare som arbetar med detta skulle kunna bygga upp, och i framtiden ha tillgång till, översatt undervisningsmaterial och flerspråkiga lärresurser som således skulle samlas i en nationell resursbank – fritt och öppet för alla att använda.

Vi är alla smärtsamt medvetna om hur stora bristerna i likvärdighet är när det gäller studiehandledning och modersmålsundervisning i vårt avlånga land. På riktigt så måste vi göra något drastiskt snart. Jag tycker att vi kan kopiera det norska projektet och köra igång direkt.

ur Lärarförbundets Magasin