Ingår i temat
Uppdrag under press
Läs senare

Kristina Milotic, rektor:

Uppdrag under press» Man vinner inget på konfrontation «

08 maj 2018
Foto: Lisa Wikstrand

Du föreläser om extrema och våldsbejakande åsikter. Har du själv mött det i klassrummet?

– Ja, och jag förstod tidigt att man inte vinner något på att konfrontera eleven. Det är bättre att bara konstatera vad som sagts utan att dras med i en diskussion. Försök istället bolla frågan vidare i klassen, de sköter det ofta bra. Samtidigt får man fram att alla inte tycker lika, oavsett om man har samma kulturella bakgrund eller inte.

Varför är det viktig att agera?

– Allt det här är direkt kopplat till skolans demokratiuppdrag – att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar, jämställdhet och solidaritet. Sedan hanteras det olika på olika skolor. Själv tycker jag att vi behöver ha mer strukturerade tankar kring hur vi ska agera.

Kristina Milotic

Lärarkategori: Lärare i media och svenska som andraspråk, i dag arbetar Kristina som rektor.

Bostadsort: Åstorp.

Skola: Jensen vuxenutbildning i Helsingborg.

År i yrket: 14.

Har du några tips?

– Reagera alltid, men inte på ett sätt som får eleven som uttalat sig att må dåligt. Man kan inte ändra någons åsikter över en natt, det tar tid. Bjud på ett annat synsätt. Var accepterande, säg; jag gillar dig som människa även om jag inte delar dina åsikter och din världsbild.

Vad händer annars?

– Problemet i dag är att olika åsikter snabbt övergår i personliga påhopp, att man med en viss åsikt är en sämre människa. Men då tappar man den personen direkt. Berätta om hur era åsikter skiljer sig, men på ett vänligt sätt som inte skrämmer bort den andre.

Du har sagt att man aldrig ska ge upp om en medmänniska …

– Det är ett måste att tänka så. När det kommer till elever med extrema åsikter handlar det ofta om personer som inte mår riktigt bra. Att hjälpa dem må bättre betyder att man också formar dem till något som är bra. Den som inte känner sig accepterad, och förkastad för sina åsikter, söker sig till likasinnade och då är det mycket svårare att dra dem tillbaka.

Så ju tidigare de extrema tankarna upptäcks, desto bättre?

– Absolut. Därför måste vi försöka förstå radikaliseringsprocessen. Ofta blir det tydligt först när elever går från tanke till handling. Men eventuellt skulle man kunna märka det tidigare, kanske genom någon slags provokation. Självklart måste man även då ha det här öppna sättet och inte döma. Att fånga upp de här tankarna i ett tidigt stadium är viktigt, och något vi lärare borde diskutera mera med varandra om.

Alla artiklar i temat Uppdrag under press (12)

ur Lärarförbundets Magasin