Läs senare

Konsten i temat: Margaretha Jansson

Samhället ställer stora krav på oss människor. Och människan ställer stora krav på sig själv. Men varför är det så? Den frågan arbetar Margaretha Jansson ständigt med i sin konst.

23 Sep 2016

Foto: privat

Är jag tillräckligt bra? Vem har inte ställt sig den frågan lite för många gånger under sitt liv?
Att människan ständigt kämpar för att duga och räcka till är centrala frågeställningar i konstnären Margaretha Janssons arbete.

– Just nu jobbar jag mycket med temat mätbarhet. Det vill säga hur vi människor mäts och mäter oss själva i alla möjliga situationer, och hur det påverkar vår identitet, säger Margaretha Jansson.

Sedan nämner hon ett väldigt konkret och aktuellt exempel: alla dessa appar som på olika sätt mäter våra prestationer som hur många steg vi har tagit, hur snabbt vi sprungit och hur mycket vi har sovit.

– Ämnet växer hela tiden och jag är intresserad av varför mätandet ökar och varför vi ägnar oss så mycket åt det. Livet handlar så mycket om att bli godkänd, i skolan och på arbetsplatser. Överallt. Men kanske främst i skol-åldern då vi kämpar med att hitta oss själva, säger hon.

Margaretha Jansson arbetar med både måleri, skulptur och installationer. I några av hennes senaste målningar, med den gemensamma titeln Ett eget rum, skildras kvinnor som påtagligt befinner sig i något slags lågmäld sinnesstämning, vilket framgår i både ansiktsuttryck och kroppsspråk. I varje målning avtecknas en ensam kvinna på en plan yta men det finns ändå ett tydligt djup i bilderna beroende på hur avstånden till individen uppfattas av betraktaren. Kvinnan är inringad av en streckad fyrkantig linje, vilket leder associationerna till mät-barhet, begränsning och de ständiga prestationskrav vi ställs inför. Men Margaretha Janssons syfte är inte bara att förmedla människans svårigheter, utan kanske framför allt att bidra till eftertanke. Och de lysande starka färgerna i bakgrunden kan, om man så vill, ge uttryck för en känsla av hoppfullhet.

© Margaretha Jansson– Tolkningen är upp till betraktaren. Jag vill ställa frågor, inte leverera svaren.

Andra områden hon fokuserar på är tillhörighet, status, betyg, etnicitet och identitet; sammanfattningsvis det som har med människans villkor, upplevelse och interaktion med sin omgivning att göra. En stor del av det konstnärliga arbetet kretsar kring människans kroppsspråk och hur mycket vi tar in genom ögat men som vi aldrig pratar om.

– Vi människor pratar faktiskt ofta mer med kroppen än med munnen och jag tror att jag har en blick för det. Om jag träffar en god vän så kan det räcka med att titta på hennes rygg för att se hur hon mår.

Vem som accepteras i dag och varför är också något som fascinerar henne, med följdfrågor som hur stor inverkan slumpen har i våra liv, vår omgivning eller arvet från vår familj. Målningen Spel I är ett exempel. En kvinna går vilset och planlöst omkring på en gigantisk spelplan, bland stora färgglada prickar som kännetecknar spelet Fia med knuff.

– Den målningen handlar om vad vi har att jobba med i livet. Tärningen kastas. Den som får en trea går tre steg framåt, en annan blir utknuffad och då är det bara så det är. Frågan är om det är slumpen som driver oss framåt i livet, eller bakåt. Men självklart är det alltid spelreglerna som är avgörande.

Och även om det är slumpen som ibland styr så kan det väcka starka känslor inom oss, enligt Margaretha Jansson. I en installation på Värmlands museum placerade hon en grind, av den typ som finns i ingången i matbutiker, till ett litet rum som hon själv hade byggt. På sidan fanns en knapp att trycka på och den styrde grinden att slumpmässigt släppa in endast 30 procent av besökarna. De personer som grinden släppte in fick ett klistermärke med texten ”I am accepted” att sätta på bröstet. På de uteslutnas lapp stod det ”Not accepted”.

– De som inte kom in blev påtagligt frustrerade och de som fick tillträde blev barnsligt glada och stoltserade omkring med sin märken. Och det speglar ändå livet på något sätt, tycker jag, säger Margaretha Jansson.

Margaretha Jansson

Född 1956 i Karlstad och bor numera i Segerstabyn, väster om Karlstad. Hon har ställt ut i bland annat Norge, Finland, Belgien, Spanien och Rumänien och planerar en utställning på Galleri Eva Solvang i Stockholm nästa år. Margaretha Jansson arbetar i olika tekniker: måleri, teckning, skulptur och installation. Hon har gjort en rad offentliga utsmyckningar i och runt omkring Karlstad.

 

ur Lärarförbundets Magasin