Läs senare

Konkret om begreppet beprövad erfarenhet

BokrecensionSkolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Eva-Lotta Hultén läser två nya böcker som konkretiserar det luddiga begreppet.

20 sep 2019
Överföra kunskap.
Foto: Getty

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

Lena M Olsson

Lärarförlaget

 

Beprövad erfarenhet i förskolan – en metodbok

Bim Riddersporre & Magnus Erlandsson

Natur & kultur

Skola och utbildning ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och om innebörden av det första ledet känns uppenbart är det andra mer luddigt. I sin bok Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet konkretiserar Lena M Olsson, sociolog och skolutvecklare, vad begreppet beprövad erfarenhet betyder och innebär.

Hon konstaterar att det i skollagen och i dess förarbeten saknas en definition men att det gjorts tolkningar. Exempelvis Skolverket framhåller att beprövad erfarenhet är upprepad av flera, dokumenterad och kvalitetssäkrad. Det räcker alltså inte att som enskild lärare ha gjort något många gånger och uppleva att det fungerar. Olsson citerar också Högskoleverket som påpekar att beprövad erfarenhet även bör vara prövad utifrån etiska principer: ”all erfarenhet är inte av godartat och därmed av efterföljansvärt slag.”

Beprövad erfarenhet ligger nära det Aristoteles kallar ”praktisk klokhet”. Olsson ger exempel på hur man kan utveckla och överföra sådan på lärarutbildningar och i kollegiala nätverk, genom regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum och med hjälp av konkreta metoder som aktionsforskning och learning study . Genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter öppnar lärare för att förvandla tyst kunskap till beprövad erfarenhet.

Lena M Olssons bok är en saklig genomgång av såväl begrepp som historik och praktik kring beprövad erfarenhet och vänder sig främst till dem med övergripande ansvar för skolutveckling.

I psykologen Bim Riddersporres och statsvetaren Magnus Erlandssons bok Beprövad erfarenhet i förskolan bjuds vi precis som i Olssons bok på definitioner av och exempel på beprövad erfarenhet men boken har undertiteln En metodbok och är också just det. Författarna går igenom varför man ska bepröva sin erfarenhet, hur man väljer ut områden att arbeta med, hur man formulerar en målbild och ställer upp kriterier, dokumenterar, håller ihop projektet, sammanställer resultat och analyserar.

Läsarna ges en tydlig guidning genom processen och många goda argument för varför man bör jobba med detta. Boken igenom återkommer också exempel på hur två fiktiva förskolor, Lugnet och Vindflöjeln (vad jag kan bedöma är namnen inte symboliskt laddade) jobbar med att bepröva erfarenheter. Dessa berättelser öppnar för identifikation och både praktisk och känslomässig förståelse för hur genomförandet kan se ut.

Tillsammans ger dessa två böcker en god grundkurs i att bepröva erfarenhet i förskolans och skolans värld.

ur Lärarförbundets Magasin