Läs senare

Klok bok om vikten av att samtala med barn

Det är Iwarssons mångåriga intresse för samtal med barn och ungdomar, och erfarenheter från arbetet på Bris och som skolkurator som talar genom boken. Det tillsammans med en enastående förmåga att väva in komplexa forskningsresultat i en lång spännande berättelse om att dialog, relation och passion i arbetet med
barn lönar sig, gör boken extra intressant.

26 sep 2014

I sin bok Samtal i skolan tar Petter Iwarsson till provokationensom ett berättartekniskt knep när han vill få oss att rikta blicken mot vår egen praktik i skolan och våra olika barnperspektiv. Vad gör vi när vi misslyckas med bemötandet och med ”elever som inte direkt väcker känslor av omtanke i magen”? Hur reagerar vi under stress?

Att lyckas i skolan påverkar barns självkänsla positivt. Att misslyckas är inte bara tärande i största allmänhet utan även katastrofalt för inlärningsförmågan. Stress påverkar arbetsminnet negativt, enligt kognitiv neurologisk forskning. Misslyckanden utgör alltså en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa.

Det är lätt att ensidigt lägga ansvaret på barnet, konstaterar Iwarsson. Få lärare tycker dock att skolan klarar att anpassa sin verksamhet till barns olikheter. En fråga som ställs är ”om det möjligen är så att några barn lider av fenomenet barndom och inte så mycket av något annat”.

Samtal i skolan erbjuder konkreta metoder och verktyg för hur vi med hjälp av samtal och ett varmt relationsklimat kan skapa bättre förutsättningar för alla barns lärande och psykiska hälsa. Avsaknaden av förtroendefulla relationer är gemensamt för många elever som har lämnat skolan med ofullständiga betyg.

Goda relationer tillhör ett område där många av oss känner oss kompetenta, vilket Iwarsson vill sätta ord på. Hur gör vi för att barn ska uppfatta att de vuxna bryr sig, ser dem och tror på dem?

Iwarsson skriver att samtal är mer än att tilltala barn, förklara hur saker och ting ligger till, ge information,
tips och råd eller ”bara prata”. Det är ett kraftfullt verktyg som med goda relationer i botten kan användas
för att stärka barns känsla av sammanhang där vi vuxna hjälper barn att förstå, handskas med det som sker och tro på framtiden. Känslan av sammanhang stärker elevers självkänsla och motivation och bidrar till psykisk hälsa och ökade möjligheter till lärande och utveckling.

Samtal i skolan är en mycket klok bok. Passionerat poängterar författaren vikten av att vi kontinuerligt utvecklar vår förmåga att se tillvaron genom barnets ögon och uppmuntra goda relationer. Något som dessutom är särskilt viktigt för barn i svårigheter och som behöver mer. Och att vi har kompetens och vilja att hjälpa barn att ”ta steget från desperation till inspiration”. Det som är extra bra för barn i svårigheter är
också bra för alla barn, slår Petter Iwarsson fast.

Det är Iwarssons mångåriga intresse för samtal med barn och ungdomar, och erfarenheter från arbetet på
Bris och som skolkurator som talar genom boken. Det tillsammans med en enastående förmåga att väva in
komplexa forskningsresultat i en lång spännande berättelse om att dialog, relation och passion i arbetet med
barn lönar sig, gör boken extra intressant. Samtal i skolan är ett seriöst verktyg för att vända vanmakt till
möjlighet och kan användas för att möjliggöra förändring och utveckling i skolan.

Petter Iwarsson. Samtal i skolan. En möjlighet till utveckling. Gothia Fortbildning

 

ur Lärarförbundets Magasin