Ingår i temat
Tillit
Läs senare

Kerstin Pernum, förskollärare:

Tillit»Pappersarbetet tar tid från barnen«

23 nov 2018
Foto: Emil Malmborg

Vad tänker du om pappersarbetet som ­följer med förskolläraryrket?

– Det är både och. En del, som att dokumentera verksamheten och synliggöra lärandet, är viktigt. Men det är en balans. Jag kan uppleva att pappersarbetet tar tid från barnen. Ibland räcker inte planeringstiden till eller brinner inne av olika anledningar. Då försöker man istället hitta små luckor i verksamheten samtidigt som man vet att man egentligen skulle behövas i barngruppen.

Du har jobbat som förskollärare i 10 år. Tycker du att pappersarbetet har ökat eller minskat under den tiden?

– För mig har det varit lite olika vad som krävs, för jag har hunnit jobba på tre olika förskolor i två kommuner. Men här i Trelleborg, där jag är nu, togs nyligen två beslut som innebar en stor lättnad för oss.

Kerstin Pernum

Lärarkategori: Förskollärare

Arbetsplats: Pilekvistens förskola i Trelleborg, på en avdelning med barn i åldern 3–5 år

Bostadsort: Trelleborg

Ålder: 34 år

Antal år i yrket: 10

Vad var det?

– Tidigare förväntades vi ”trasa” alla barn (tidig registrering av språkutveckling). Vår upplevelse var dock att vi redan hade en bra känsla för vilka barn som behövde extra stöttning och då kunde det kännas tidskrävande att gå igenom alla. Nu är det bestämt att vi endast trasar de barn vi är osäkra kring. Ungefär samtidigt togs också beslut om att vi bara har ett utvecklingssamtal per läsår, inte två som tidigare.

Du arbetar på en kommunal förskola. Hur mycket styrning av verksamheten sker uppifrån, från förvaltningsnivå?

– Varje termin ska alla förskolor jobba med ett förutbestämt och gemensamt utvecklingsområde. Det kan exempelvis vara läslyftet eller flerspråkighet. Arbetet ska dokumenteras och lämnas in. Jag tycker oftast det är lärorikt, men jag önskar att man inte gick så fort fram. Det hade ibland varit bra att stanna upp och fördjupa sig under längre tid och verkligen hinna förankra arbetet i barngruppen innan man bytte.

Hur upplever du din arbetsvardag, tas din professionella kompetens till vara?

– Ja, det tycker jag. Särskilt där jag är nu. Här är en generös atmosfär oss kollegor emellan. Man tillåts växa i sina styrkor. Det gör att jag vågar ta för mig mer, är mer kreativ och kommer mer till min rätt än på tidigare arbetsplatser.

Hur lyckas ni få till det, tror du?

– Dels har vi en bra ledning som har förtroende för oss, är närvarande och lyfter det positiva. Men det handlar nog också om att många här har lång erfarenhet och är trygga i sin roll. Ingen behöver bevisa något och man vågar be om hjälp om något är svårt. På tidigare arbetsplatser har det ibland varit lite konkurrens inom personalen. Här blir kollegorna bara glada om vi på vår avdelning exempelvis tar efter deras idéer om hur hallen kan bli mer välkomnande.

Alla artiklar i temat Tillit (14)

ur Lärarförbundets Magasin